Hyresgästinfo


Här hittar du som bor på Husiegård information som gör det lättare för dig att sköta ditt boende.

Boföreningen Husiegård är uppbyggd på att alla boende sköter om så mycket som möjligt, det innebär att vi har ingen vaktmästare eller dylikt som utför reparationer & underhåll. På detta sättet så håller vi hyrorna nere på samtliga lägenheter.

Bra att veta

Cyklar

Cykelställ finns utanför entréerna där alla ombeds att parkera sin cykel. Inne i entrén får inga cyklar förekomma.

Entréer

Det enda som får ställas i entréerna är rullatorer eftersom entrén räknas som en utrymningsväg. Tänk på att brandkår och ambulans ska ha fri väg vid eventuell utryckning, det kan rädda liv att hålla entréerna tomma. Portarna skall hållas låsta och stängda vid alla tider på dygnet.

Gårdsgata

På tvärgatorna inom området har fotgängare företräde. Detta framgår av skylten Gårdsgata som finns uppsatt vid infarterna till tvärgatorna. Enligt vägtrafikordningen innebär denna skylt att fordon inte får föras med högre hastighet än gångfart. Fordon får inte heller parkeras inom området på annat än markerade p-platser. Tänk också på att det finns många barn i området så kör försiktigt även på de vanliga gatorna i området.

Parkering

Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser, dvs. på gatan mellan träden eller i carportarna. Parkering på tvärgatorna längs med parken är förbjuden p.g.a. den ökade risken för olyckor, samt att gatorna måste vara framkomliga för utryckningsfordon. Gräsmattorna får under inga omständigheter köras på med bilar o.d. Felparkerade bilar bötfälls här precis som i resten av kommunen.

Felanmälan

Vill du felanmäla någonting i din lägenhet ringer du tfn 010-177 59 00. Du kommer då till Bredablick Förvaltnings kundtjänst där du berättar om vilket problem som finns och lämnar kontaktuppgifter samt ditt lägenhetsnummer. 

Området Husiegård grundas på att de boende sköter om det inre underhållet själv. Skador i lägenheten orsakade av slitage är någonting som ligger på var och en att själv åtgärda.

Slitage som ej kan hänföras till normalt slitage debiteras hyresgästen!

Felanmälningar åtgärdas av Bredablick Förvaltning.

Föreningen hyr in denna tjänst under en dag varje vecka, skulle det bli så att man måste hyra in tjänsten oftare kan detta komma att påverka hyrorna.  Det kan ta lite tid innan felen blir åtgärdade, vilket man får ha överseende med. De inkommande felen tas omhand i tur och ordning, men vissa saker prioriteras givetvis, t.ex. fel på kyl och frys osv. Saker som löpande ska underhållas sköts om den tid som finns kvar då felanmälningar är åtgärdade, t.ex. reparation av tak på carportar m.m. Så även här får vi ha förståelse för att det tar tid innan vissa saker åtgärdas.

Gaspanna

Vid fel på gaspannan ringer man och anmäler detta hos Vaiilant Group Weum på telefon 040-803 30, samma nummer gäller vid akuta fel kvällar och helger. Service av gaspannan sker kontinuerligt och information angående service kommer i god tid från Weum. Tänk på att renhållning av gaspannans avlopp ligger på den enskilda hyresgästen. Detta bör göras minst en gång per år och kan, om så inte sker, orsaka översvämning. Skador efter översvämning orsakad av dålig renhållning debiteras hyresgästen.

Akut felanmälan

Husiegård har ett avtal med Bredablick vid akuta fall. Bredablick jour ringer du först och främst under kvällar och helger, men även under dagtid då du inte når något gårdsombud eller någon i styrelsen, du når dom på samma nummer som du ringer på dagtid 010-177 59 00. Mycket kan kännas akut men i många fall kan ett mail till någon i styrelsen eller till info adressen räcka, finns det möjlighet att vänta så ska mailen testas i första hand.

Med akuta fall menas:

 • Om kallvatten saknas.
 • Om varmvatten saknas eller om det upplevs kallt i lägenheten. Kontrollera med grannen om de upplever samma sak innan du ringer. Understiger temperaturen 18 grader så kan du ringa. Är det fel endast hos dig så görs ingen akut utryckning.
 • Om ljuset inte fungerar i lägenheten. Kontrollera att det endast är din lägenhet som är utan ström, annars är strömavbrott en trolig anledning. Kontrollera att man kan få ljus i trappan eller ring på grannen och hör om de har ström innan du ringer.
 • Om det är helg och frysen inte fungerar, varor klarar sig oftast över en natt.
 • Om spisen är helt ur bruk, det gäller inte enstaka plattor eller ugn, kolla alltid säkringar först.
 • Vid fel i diskmaskin eller tvättmaskin där det är risk för vattenskada, vanlig reparation får vänta. Reparation av diskmaskin ansvarar inte föreningen för.
 • Vid inbrott om dörr, lås eller fönster skadats och är ur funktion.
 • Vid vattenläcka.

Kom ihåg!
Försök alltid att avhjälpa eventuella fel själv innan du felanmäler. Känner du dig osäker kan du alltid fråga en god granne om hjälp.

Exempel:
Kylskåpet håller inte kylan.
Säkerställ att dörren och vakuumlisten håller tätt. Kontrollera så att dräneringshålet inne i kylen inte är igensatt.

Stopp i avloppet:
Prova att rengöra själv med propplösare eller med hjälp av händerna ta bort det som sitter fast.

Tänk på att du kan bli debiterad en kostnad för utryckning om du missbrukar tjänsten.

Gaspannor

Föreningen ansvarar för att gaspannor, termostat och radiatorer fungerar. Alla fel på gaspannan ska anmälas till Vaiilant Group Gaseres på telefon 040-803 30. Samma nummer gäller akuta fel under kvällar och helger. Frågor om gasräkning sker till Eon, tfn 020 – 22 24 24, eller via www.eon.se Dock ligger renhållning av gaspannans avlopp på den enskilda hyresgästen. Detta bör göras minst en gång per år och kan om så inte sker, orsaka översvämning. Skador efter översvämning orsakad av dålig renhållning debiteras hyresgästen.

Gaspannan får aldrig stängas av helt! Däremot kan den sättas i ”sommarläge” på sommaren då det blir varmt & värmen från pannan blir överflödig. På det sättet sparar du både pengar & på miljön. Det är viktigt att sen sätta pannan i ”dagläge” när det börjar bli kallt då varje enskild panna påverkar temperaturen i hela lägenhetshuset.

Hyra lokal

Föreningens samlingslokal kan alla boende i föreningen hyra till en kostnad av 400kr/dygn. Denna är belägen på Småfolksgatan 19, där även föreningens kansli ligger. Bokning av lokal sker på föreningens hemsida (klicka här).

Det är viktigt att bokning av lokalen sker här på hemsidan då bokningar vid sidan av riskerar att krocka med andras. Hyran debiteras på hyresavi i kommande aviperiod och nycklar hämtas enligt överenskommelse med lokalansvarig.

Den som hyr lokalen är ansvarig för ordningen. Därför ska den som hyr befinna sig i lokalen under den tid aktiviteter pågår. Man får inte hyra lokalen åt någon annan som inte bor i området. Man är även ersättningsskyldig för eventuella skador i lokalen. Föreningen ansvarar inte för privat egendom i lokalen. Det är den hyrandes försäkring som gäller så ta med en kopia på försäkringen då du hämtar nycklar.

Att tänka på när man hyr lokalen är att lokalen ligger mitt i ett bostadsområde och vid alla tidpunkter gäller det att visa hänsyn gentemot de kringboende. Ytterdörren ska hållas stängd och utesamvaro och rökning sker på altansidan. Hänsyn visas mot grannarna då lokalen lämnas. Efter följande tider ska det vara tyst i och utanför lokalen: måndag – torsdag samt söndag efter kl. 23.00, fredag – lördag efter kl 01.00.

Förbrukningsartiklar så som handdukar, kaffefilter o.d. får man ta med sig själv. Lokalen städas efter användandet av den som hyrt. Vid städning ska städinstruktioner följas, checklistor hänger i lokalen.

Hyresavier

Från och med 2023 så administerar Bredablick Förvaltning föreningens hyresinbetalningar. Hyresavier skickas ut om 3 för varje period. När du betalar hyran så är det viktigt att ange informationen som finns på hyresavierna. Från och med 2023 så ska hyror betalas in till Bankgiro 5942-1875.

Tidigare har man kunnat uppge namn, lägenhetsnummer eller objektnummer vid inbetalning, detta kan man INTE göra mer. Uppge alltid OCR numret som finns på din hyresavi.

Aviseringsalternativ

Du kan välja att få dina hyresavier på olika sätt. I pappersform som skickas hem till dig, via mail eller som E-faktura.

Autogiro
Anmälan om Autogiro görs via din internetbank genom att söka efter betalningsmottgare Bredablick Förvalning med bankgiro 627-1225. Som betalarnummer anger du ditt personnummer. Observera att det är enbart personen som står på kontraktet som kan ansöka om autogiro.

Du kan också ladda ner en blankett för autogiromedgivande här.

E-faktura
E-faktura anmäler du via din internetbank genom att söka efter Bredablick Förvaltning och följer anvisningarna.

E-post
Hyresavi via e-post kan du ansöka om genom att skicka in en ansökningsblankett som finns här.

Obetald hyra
Om du inte betalar hyran innan förfallodatumet så skickas det ut en påminnelse från Bredablick. Betalas hyran inte in efter det så går det automatiskt till inkasso. Betalas hyran inte efter inkasso så går ärendet vidare direkt till Kronofogden. 

 

In & Ut flytt

Intresseanmälan

Vid intresse för att flytta in i någon av våra 96 lägenheter i Husiegård fyller man i en intresseanmälan här på hemsidan.
Klicka här för att komma till ansökan.

Du är också välkommen till vårt kansli för att få hjälp att fylla i en intresseanmälan. Kansliet håller öppet första torsdagen i månaden mellan klockan 19-20. Ansökan måste uppdateras varje år.

En del av styrelsen ingår i en uthyrningsgrupp som tar hand om de uppsägningar som kommer in och sköter visningar av lägenheter.

Föreningen sköter själv om uthyrningen av lediga lägenheter. Varje månad en lägenhet står tom försämras föreningens ekonomi, därför är det tacksamt om alla hjälper till att rekommendera nya hyresgäster.

Urvalet från kölistan sker efter diskussion om vad som behövs på den gård där den uppsagda lägenheten befinner sig. Alla gårdar bör ha, så långt det är möjligt, en bra blandning. Eftersom föreningen är uppbyggd på att hyresgästerna själva gör mycket av de tjänster som i vanliga hyreslägenheter köps in, är det viktigt att få en blandning av åldrar, kön, barnfamiljer, ensamstående, hantverkskunnande osv. Ingen gård får bestå av endast ungdomar, endast barnfamiljer eller endast pensionärer, men en bra blandning av allt ger en gård som fungerar optimalt.

Inflyttning

I samband med att hyreskontraktet skrivs betalar man in ett kreditbelopp, se fliken Planlösning & Hyror. Kreditbeloppet används till att finansiera fastigheterna och håller därmed nere hyrorna. MKB förvaltar dessa kreditbelopp.

Om man vid nyinflyttning, eller byte av lägenhet inom föreningen, vill renovera står man själv för detta om normalt slitage av lägenheten föreligger. Finns skador i lägenheten som inte kan hänföras till normalt slitage debiteras den avflyttande hyresgästen. Bedömning görs av opartisk besiktningsman.

Vid inflyttning får man ett antal nycklar. Skulle man behöva fler står man själv för kopiering av dessa.

Utflyttning

Vid utflyttning säger hyresgästen upp lägenheten precis som med en vanlig hyreslägenhet. Man har tre månaders uppsägningstid räknad från sista datumet den månad som uppsägningen inkommer. Lägenheten går inte att sälja och man har inga möjligheter att påverka vem som ska flytta in. Kreditbeloppet betalas tillbaka indexreglerat inom 6 månader efter avflyttning, där avdrag görs om skador funnits i lägenheten som inte kan hänföras till normalt slitage.

 

 

Skötsel

Gårdsombud

Husiegård är indelad i 6 olika gårdar. Dessa har alla, utom gård 6, ett eller två gårdsombud. Gårdsombud sköter det löpande underhållet på gården som t.ex. byte av glödlampor på fasader och i trapphus. De sammankallar även till gårdsstädning 1 gång per år och håller generellt ett extra öga på sin gård för att anmäla saker som är sönder eller som inte sköts.

Gårdsförråd

På varje gård finns ett gemensamt förråd med trädgårdsredskap m.m. Dessa lånas kostnadsfritt av alla hyresgäster. Givetvis lämnas redskapen åter så fort man är färdig med dem så andra kan låna istället. Skulle någonting vara sönder eller slut meddelar man detta till sitt gårdsombud som ombesörjer att lagning eller påfyllning sker. Gård 6 som endast består av femrumslägenheter har inget gårdsförråd utan använder sig av det som ligger närmast.

Gårdsstädning

På en gårdsstädning hjälps alla åt att snygga upp de gemensamma ytorna, t.ex. rensar man stuprör, klipper rosenbuskar och rensar ogräs. Gårdsstädningen är obligatorisk, dvs. någon från varje hushåll ska på något sätt delta. Kan man inte delta den dag som gårdsombudet har utsett meddelar man detta och får en uppgift som utförs innan gårdsstädningen. Gårdsstädningen avslutas med en gemensam fika som givetvis inte är obligatorisk men som brukar vara uppskattad. En gårdsstädning tar mellan 2-4 timmar.

Snöröjning

Skottning av snö på våra trottoarer, carportar och soputrymmen ansvara föreningen själv för. Snöskyffel finns att låna i gårdsförråden. Fyrfamiljshusen har dessutom sin egen snöskyffel. Gator ansvarar kommunen för och vid eventuella klagomål görs detta enklast via www.malmo.se

Städ av entré

Städningen av entréerna i fyrfamiljshusen sker av de som bor där. Detta brukar ske via ett städschema som sätts upp i entrén som visar vem som ska städa och vad som ska städas, oftast ansvarar man för städningen en månad åt gången. Det är golv och fönster som sköts om vid en städning av entrén, dessutom ska trappan och entrén utanför sopas av.

Målning

Vill man måla, t.ex. detaljer eller kanske någonting man själv monterat dit, i samma färg som redan finns är färgkoden till den grå oljefärgen NCS 4502-B.

Myror

Har du problem med myror inomhus ringer du till MKB kundservice, tfn: 040-31 33 00, där du får personlig service eller så kan du beställa myrdosor. I första hand skickas myrdosor ut som placeras på lämpliga ställen. För bäst effekt tvättas golvet först eftersom myrorna lämnar spår efter sig för att signalera till andra myror. Om inte dosorna har haft effekt efter 2-3 veckor och man fortfarande har mycket myror inomhus ska man kontakta Nomor igen, då kommer de och besprutar. Detta kan bli lite omständligt eftersom t.ex. små barn och gravida därefter inte får vistas i lägenheten på 24 timmar. Har man problem med myror utomhus köper man själv medel för detta, Nomor rekommenderar Myrr men även kanel fungerar bra.

Riskupplysning/Skyddsanvisning

Läs etiketten på myrdosan. Kom ihåg att myrdosan skall förvaras och användas på så sätt att barn och husdjur inte kan komma åt den. Kom också ihåg att myrdosan inte får kastas bland de vanliga soporna utan skall lämnas till Miljöstationen i din kommun eller annan plats, där bekämpningsmedel omhändertas. Om du får bete på huden, tvätta med tvål och vatten. Vid misstanke om förgiftning kontakta läkare eller giftinformationscentral (tfn: 112)

Vårt avtal med Nomor gäller även andra skadedjur, allt från myror och getingar till möss. Får man problem ringer man själv och anmäler detta hos MKB tfn: 040-31 33 00

 

Myrdosor kan hämtas i kansliet när det är öppet. Varje hushåll får max 2 st dosor.

Skyddsrum

I föreningens område så finns det ett skyddsrum. Det finns beläget i det stora trädgårdsförrådet vid carportarna på Småfolksgatan 1.

Klicka här för att visa kartan på MSB webbplats.

Skyddsrummet finns med på MSB’s skyddsrumskarta. Kapaciteten är satt till ca 60 personer. Alla skyddsrum i Sverige är särskilt märkta. Märkningen kan du se på bilden nedan.

 

 

Sopor & källsortering

Att sortera sopor är ett miljöarbete som ligger i tiden. Husiegård källsorterar sopor och på varje gård finns en återvinningsstation där soporna sorteras efter följande:

 • Metall (konservburkar, kapsyler, värmeljushållare, burklock osv.)
 • Plast – Hårda och mjuka plastförpackningar (flaskor, dunkar, plastpåsar osv.)
 • Kartong/wellpapp (Sockerpåsar, pastapaket, mjölkpaket, skokartonger osv.)
 • Glas, färgat (flaskor och burkar av färgat glas)
 • Glas, ofärgat (flaskor och burkar av ofärgat glas, dock ej vanliga dricksglas)
 • Papper (dagstidningar, veckotidningar, reklamblad, kataloger, ritpapper osv.)
 • Batteri
 • Trädgårdsavfall (ris, kvistar, löv, gräs, buketter osv.)
 • Restavfall (kuvert, dricksglas, porslin, keramik, plastsaker t.ex. leksaker (dock utan batteri) osv.).
 • Matavfall (allt ätbart, äggskal, räkskal, potatisskal osv.)

Ovanför varje tunna finns information om vad som ska sorteras var. Sopor som ställs bredvid tunnorna tas inte omhand av soptömningen, se om det finns bättre plats på någon annan av de fem gårdarna eller lämna på återvinningscentral. Plasthållare till matsortering kan med fördel köras i diskmaskinen om den blir ofräsch.

Tänk på att vissa saker varken ska slängas i restavfall eller i sorteringsbehållare utan ska köras till återvinningscentral för sortering. Sådant kan t.ex. vara lysrör, glödlampor, elektriska prylar, färg, olja, lösningsmedel, osv. Listan kan göras lång, för att ta reda på vad man får och inte får slänga, gå in på www.sysav.se där det finns bra förteckningar över allt som ska och inte ska lämnas där.

Trädgårdsavfall

Tunnorna för trädgårdsavfall töms en gång varannan vecka, torsdagar jämna veckor. Tunnorna måste inför tömning köras ut på trottoaren, lämpligtvis redan onsdag kväll eftersom tömning ofta sker tidigt på morgonen. Detta är gårdens gemensamma ansvar men görs oftast av gårdsombudet, blir tunnorna inte utkörda töms de inte. Att tänka på är att inte använda plastsäckar till trädgårdsavfall. Papperssäckar finns att tillgå i gårdsförrådet. Dock töms endast tunnorna, har man så mycket trädgårdsavfall att det inte ryms i tunnorna får man själv köra ut detta till en återvinningscentral. 2010 infördes vinteruppehåll i hämtning av trädgårdsavfall vilket innebär att fr.o.m. v. 51 t.o.m. v. 8 hämtas inget trädgårdsavfall. v. 9 rullar allt igång igen och hämtning sker som tidigare, torsdagar varannan jämn vecka.

Matavfall

Sysav tar emot och förbehandlar matavfall till slurry. Näringen i matresterna återförs till jordbruket i form av biogödsel, även biogas utvinns som bland annat kan användas som fordonsbränsle. Sortering av matavfall på Husiegård är än så länge frivilligt, men varför inte dra ett strå till stacken, miljön är allas ansvar och framtid. Matavfallstunnorna töms varje fredag. Femrumslägenheterna kör ut tunnorna till tomtgränsen med handtaget utåt för att underlätta vid tömning.

Alla tunnor rengörs en gång varje år. Matavfallstunnor och restavfallstunnor rengörs två gånger per år. Denna tjänst köper föreningen in från klottrets Fiende nr 1.

Container

Container till att slänga grovavfall tillhandahåller föreningen 1-2ggr/år. Den är bemannad vid tider som den inte är låst p.g.a. brandrisken men även då vi inte vill betala för att närliggande områden använder sig av  vår container. Elektronik, målarfärg m.m. får inte slängas i containern, detta får man själv transportera till en återvinningscentral.

För mer information om sophantering, gå in på www.sysav.se

Strömavbrott

Kontrollera om det bara är du eller hela huset/området som har strömavbrott. Känner du dig osäker på proppskåpet så prata med en granne eller vän.
Nedan följer lite tips som kan hjälpa dig.

1. Kontrollera strömavbrottet på Eons hemsida: Pågående strömavbrott
2. Titta på avbrottskartan och se om du är berörd: Avbrottskarta

3. Titta på filmen nedan med lite tips på saker du kan göra själv innan du felanmäler.

4. Skulle inget av dessa saker som nämns ovan hjälpa så ring Eon på 0771-880022
5. Akut felanmälan (kväll & helg) görs till Securitas på 010-1775900

Tv & internet

Om du har problem med ditt internet så försök att felsöka själv först & främst.

1. Kontrollera att alla sladdar sitter i som de ska.
2. Kontrollera att du har en anslutning. Det kan du göra genom att gå in på www.bredbandskollen.se och följa stegen där.
3. Pröva att dra ut strömsladdarna till ditt modem/router i ca 3 min & sätt i dom igen.
4. Kontakta din leverantör för att säkerställa att det inte finns en pågående driftstörning i området.

Har du problem eller störningar i din tv-tjänst så följ dessa steg för att felsöka.
1. Kontrollera att alla sladdar sitter i som de ska.
3. Följ felsökningsguiden på deras hemsida här.

3. Kontakta Sappa på 040 – 444 100

Observera att styrelsen inte kan felsöka eller åtgärda i ovanstående fall. Du som hyresgäst måste själv kontakta respektive leverantör för support.

Beställa extra kanaler.

För att beställa fler kanaler eller ändra ditt grundutbud så kontakta Sappa på 040 – 444 100. Observera att det endast är grundutbudet som ingår i din hyra. Eventuellt extra kanalpaket kostar extra & faktureras dig av Sappa.

Underhåll

Hyresgästerna i föreningen svarar själv för drift och ekonomi i området. Detta gäller städning av gemensamma entréer, målning, tapetsering & övrig renovering, vissa reparationer, trädgårdsskötsel och liknande.  Genom eget arbete och engagemang vad gäller de gemensamma ytorna kan utgifter undvikas och hyror hållas nere. Detta ger också en naturlig kontakt mellan hyresgästerna i området.

Vårdplikt

Du som hyresgäst har något som kallas för vårdplikt. Detta innebär att du som hyresgäst ansvarar för att hålla lägenheten i ett bra skick. Skador som uppstår ska du reparera eller anmäla till felanmälan.

3 viktiga punkter i vårdplikten

 Aktsamhet. Du måste under hyrestiden iaktta viss aktsamhet och se till att lägenheten är hel och ren och fri från skadedjur.

 Skador och ersättning. Skulle skador uppkomma på grund av att du agerar vårdslöst eller försumligt är du skyldig att ersätta föreningen för skadan. Värt att notera är att du också ansvarar för skador som orsakats av personer som befinner sig i lägenheten på din inbjudan, som till exempel vänner eller hantverkare.

 Brand- och vattenskador. För brand- och vattenskador ansvarar du som huvudregel inte för. Om det däremot visar sig att skadorna uppkommit på grund av att du har brustit i den omsorg och tillsyn som du bort iakttaga kan skadeståndskrav aktualiseras.

Till följd av vårdplikten har du inte rätt att göra större renoveringsarbeten i lägenheten utan styrelsens samtycke. Detta gäller även i fall där renoveringsarbeten skulle innebära en förbättring av bostaden. Som hyresgäst gör du alltså bäst i att höra dig för med styrelsen innan du tar dig an förbättringsåtgärder i din hyresrätt.

Vårdplikten innefattar också att du ska felanmäla skador & defekta delar i din lägenhet. Det är bättre att felanmäla i tid än när det har gått för långt. Styrelsen uppmanar alla att göra detta så fort en skada eller ett problem uppstått.

Yttre underhåll

Föreningen står för yttre underhåll av fastigheterna. T.ex. utvändig målning av garage, dörrar lagning av tak, carportar m.m.

Inre underhåll

Hyresgästen står för det inre underhållet. Tapetsering, målning, slipning av golv osv. Man kan göra jobbet själv eller anlita fackmän, oavsett måste arbetet vara fackmannamässigt utfört. Tapetserarbord finns att låna, se fliken Hyra & Låna. Alla om och tillbyggnader måste godkännas av styrelsen. Alla ingrepp som gör att lägenheternas ursprungliga planritning förändras kräver speciellt tillstånd. Detta gäller även utvändig byggnation som i vissa fall kan kräva bygglov.

Exempel: Vill du bygga om/renovera ditt kök så står du för kostnaden själv. En ombyggnation av köket måste godkännas av styrelsen.

Ett nytt kök kostar i snitt 150.000kr. Skulle föreningen renovera alla kök så skulle det innebära kraftiga hyreshöjningar för alla boende.

Trädgård

Varje lägenhet har en egen trädgårdstäppa. Hyresgästen ansvara själv för skötsel av denna. Man kan plantera eller odla vad man vill men träd och buskar som är planterade av föreningen får inte tas bort utan att ersättas. Gräset ska hållas klippt och ogräs ska rensas bort. Häcken ska klippas minst två gånger per år på både in och utsida.

Tips & Råd

Fönster och terassdörrar bör smörjas med jämna mellanrum för att fungera smidigt.

Vitvaror

Vitvarorna i lägenheten tillhör lägenheten och reparation av dessa står föreningen för. De vitvaror som detta gäller är kyl, frys, spis, tvättmaskin och torktumlare. Vid eventuella fel anmäler man detta till felanmälan (se fliken felanmälan). Viktigt innan man felanmäler är att kontrollera att maskinen blivit ordentligt rengjord, skulle bedömningen bli att felet beror på dåligt underhåll debiteras besöket på lägenhetsinnehavaren. Bruksanvisningar kan laddas ner på www.electrolux.se under fliken kundtjänst eller ring 0771 – 76 76 76 och få hjälp.

Tvättmaskin

För att undvika avlagringar och tendens till mögelsporer i packningen på luckan till tvättmaskinen bör man minst en gång i kvartalet köra en tom maskin på 90 grader vittvätt. Det ska enligt Electrolux avhjälpa dessa problem. Glöm inte att tömma filtret i tvättmaskinen. Bra att göra är även att köra en tom maskin med citronsyra vilket rengör och kalkar av.

Torktumlare

Var noga med att tömma torktumlaren på både ludd och vatten. Dammsug med jämna mellanrum alla filter och utrymmen som går att komma åt.

Kyl & Frys

Kylen bör torkas ur med jämna mellanrum. Frysen frostas av minst en gång om året, dels för att frysen mår bättre av det men även för att spara energi.

Kom ihåg!
Försök alltid att avhjälpa eventuella fel själv innan du felanmäler. Känner du dig osäker kan du alltid fråga en god granne om hjälp.

Exempel:
Kylskåpet håller inte kylan.
Säkerställ att dörren och vakuumlisten håller tätt. Kontrollera så att dräneringshålet inne i kylen inte är igensatt.

Bra att veta

Cyklar

Cykelställ finns utanför entréerna där alla ombeds att parkera sin cykel. Inne i entrén får inga cyklar förekomma.

Entréer

Det enda som får ställas i entréerna är rullatorer eftersom entrén räknas som en utrymningsväg. Portarna skall hållas låsta och stängda vid alla tider på dygnet.

Gårdsgata

På tvärgatorna inom området har fotgängare företräde. Detta framgår av skylten Gårdsgata som finns uppsatt vid infarterna till tvärgatorna. Enligt vägtrafikordningen innebär denna skylt att fordon inte får föras med högre hastighet än gångfart. Fordon får inte heller parkeras inom området på annat än markerade p-platser. Tänk också på att det finns många barn i området så kör försiktigt även på de vanliga gatorna i området.

Parkering

Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser, dvs. på gatan mellan träden eller i carportarna. Parkering på tvärgatorna längs med parken är förbjuden. Gräsmattorna får under inga omständigheter köras på med bilar o.d.

Felparkerade bilar eller bilar som ockuperar andras carportar bötfälls eller bortforslas!

Felanmälan

Vill du felanmäla någonting i din lägenhet ringer du tfn 010-177 59 00. Du kommer då till Bredablick Förvaltnings kundtjänst där du berättar om vilket problem som finns och lämnar kontaktuppgifter samt ditt lägenhetsnummer. 

Området Husiegård grundas på att de boende sköter om det inre underhållet själv. Skador i lägenheten orsakade av slitage är någonting som ligger på var och en att själv åtgärda.

Slitage som ej kan hänföras till normalt slitage debiteras hyresgästen!

Felanmälningar åtgärdas av Bredablick Förvaltning.

Föreningen hyr in denna tjänst under en dag varje vecka, skulle det bli så att man måste hyra in tjänsten oftare kan detta komma att påverka hyrorna.  Det kan ta lite tid innan felen blir åtgärdade, vilket man får ha överseende med. De inkommande felen tas omhand i tur och ordning, men vissa saker prioriteras givetvis, t.ex. fel på kyl och frys osv. Saker som löpande ska underhållas sköts om den tid som finns kvar då felanmälningar är åtgärdade, t.ex. reparation av tak på carportar m.m. Så även här får vi ha förståelse för att det tar tid innan vissa saker åtgärdas.

Gaspanna

Vid fel på gaspannan ringer man och anmäler detta hos Vaiilant Group Weum på telefon 040-803 30, samma nummer gäller vid akuta fel kvällar och helger. Service av gaspannan sker kontinuerligt och information angående service kommer i god tid från Weum. Tänk på att renhållning av gaspannans avlopp ligger på den enskilda hyresgästen. Detta bör göras minst en gång per år och kan, om så inte sker, orsaka översvämning. Skador efter översvämning orsakad av dålig renhållning debiteras hyresgästen.

Akut felanmälan

Husiegård har ett avtal med Bredablick vid akuta fall. Bredablick jour ringer du först och främst under kvällar och helger, men även under dagtid då du inte når något gårdsombud eller någon i styrelsen, du når dom på samma nummer som du ringer på dagtid 010-177 59 00. Mycket kan kännas akut men i många fall kan ett mail till någon i styrelsen eller till info adressen räcka, finns det möjlighet att vänta så ska mailen testas i första hand.

Med akuta fall menas:

 • Om kallvatten saknas.
 • Om varmvatten saknas eller om det upplevs kallt i lägenheten. Kontrollera med grannen om de upplever samma sak innan du ringer. Understiger temperaturen 18 grader så kan du ringa. Är det fel endast hos dig så görs ingen akut utryckning.
 • Om ljuset inte fungerar i lägenheten. Kontrollera att det endast är din lägenhet som är utan ström, annars är strömavbrott en trolig anledning. Kontrollera att man kan få ljus i trappan eller ring på grannen och hör om de har ström innan du ringer.
 • Om det är helg och frysen inte fungerar, varor klarar sig oftast över en natt.
 • Om spisen är helt ur bruk, det gäller inte enstaka plattor eller ugn, kolla alltid säkringar först.
 • Vid fel i diskmaskin eller tvättmaskin där det är risk för vattenskada, vanlig reparation får vänta. Reparation av diskmaskin ansvarar inte föreningen för.
 • Vid inbrott om dörr, lås eller fönster skadats och är ur funktion.
 • Vid vattenläcka.

Kom ihåg!
Försök alltid att avhjälpa eventuella fel själv innan du felanmäler. Känner du dig osäker kan du alltid fråga en god granne om hjälp.

Exempel:
Kylskåpet håller inte kylan.
Säkerställ att dörren och vakuumlisten håller tätt. Kontrollera så att dräneringshålet inne i kylen inte är igensatt.

Stopp i avloppet:
Prova att rengöra själv med propplösare eller med hjälp av händerna ta bort det som sitter fast.

Tänk på att du kan bli debiterad en kostnad för utryckning om du missbrukar tjänsten.

Gaspannor

Föreningen ansvarar för att gaspannor, termostat och radiatorer fungerar. Alla fel på gaspannan ska anmälas till Vaiilant Group Gaseres på telefon 040-803 30. Samma nummer gäller akuta fel under kvällar och helger. Frågor om gasräkning sker till Eon, tfn 020 – 22 24 24, eller via www.eon.se Dock ligger renhållning av gaspannans avlopp på den enskilda hyresgästen. Detta bör göras minst en gång per år och kan om så inte sker, orsaka översvämning. Skador efter översvämning orsakad av dålig renhållning debiteras hyresgästen.

Gaspannan får aldrig stängas av helt! Däremot kan den sättas i ”sommarläge” på sommaren då det blir varmt & värmen från pannan blir överflödig. På det sättet sparar du både pengar & på miljön. Det är viktigt att sen sätta pannan i ”dagläge” när det börjar bli kallt då varje enskild panna påverkar temperaturen i hela lägenhetshuset.

Hyra & Låna

Hyra lokal

Föreningens samlingslokal kan alla boende i föreningen hyra till en kostnad av 400kr/dygn. Denna är belägen på Småfolksgatan 19, där även föreningens kansli ligger. Bokning av lokal sker på sidan Boka Lokal. Hyran betalas i förskott och nycklar hämtas den torsdag som kansliet är bemannat närmast hyrdatum, eller enligt överrenskommelse med någon i styrelsen, men max 1 vecka innan hyrdatum.

Den som hyr lokalen är ansvarig för ordningen. Därför ska den som hyr befinna sig i lokalen under den tid aktiviteter pågår. Man får inte hyra lokalen åt någon annan som inte bor i området. Man är även ersättningsskyldig för eventuella skador i lokalen. Föreningen ansvarar inte för privat egendom i lokalen. Det är den hyrandes försäkring som gäller så ta med en kopia på försäkringen då du hämtar nycklar.

Att tänka på när man hyr lokalen är att lokalen ligger mitt i ett bostadsområde och vid alla tidpunkter gäller det att visa hänsyn gentemot de kringboende. Ytterdörren ska hållas stängd och ute samvaro och rökning sker på altansidan. Hänsyn visas mot grannarna då lokalen lämnas. Efter följande tider ska det vara tyst i och utanför lokalen: söndag – måndag efter kl. 23.00, fredag – lördag efter kl 01.00.

Förbrukningsartiklar så som handdukar, kaffefilter o.d. får man ta med sig själv. Lokalen städas efter användandet av den som hyrt. Vid städning ska städinstruktioner följas, checklistor hänger i lokalen.

Max antal personer som får vistas i lokalen samtidigt är 40 personer.

Lån av släp

Föreningen har ett släp som kan lånas kostnadsfritt av alla hyresgäster. Detta bokar du via vårt kansli eller via e-post, se fliken kontaktuppgifter. Skulle någonting vara sönder på släpet meddelar du detta till ditt gårdsombud eller direkt till styrelsen.

Lån av tapetserarbord

Ett tapetserarbord finns i föreningen för alla att låna kostnadsfritt. Boka bordet via vårt kansli eller via e-post, se fliken kontaktuppgifter.

Hyresavier

Från och med 2023 så administerar Bredablick Förvaltning föreningens hyresinbetalningar. Hyresavier skickas ut om 3 för varje period. När du betalar hyran så är det viktigt att ange informationen som finns på hyresavierna. Från och med 2023 så ska hyror betalas in till Bankgiro 5942-1875.

Tidigare har man kunnat uppge namn, lägenhetsnummer eller objektnummer vid inbetalning, detta kan man INTE göra mer. Uppge alltid OCR numret som finns på din hyresavi.

Aviseringsalternativ

Du kan välja att få dina hyresavier på olika sätt. I pappersform som skickas hem till dig, via mail eller som E-faktura.

Autogiro
Anmälan om Autogiro görs via din internetbank genom att söka efter betalningsmottgare Bredablick Förvalning med bankgiro 627-1225. Som betalarnummer anger du ditt personnummer. Observera att det är enbart personen som står på kontraktet som kan ansöka om autogiro.

Du kan också ladda ner en blankett för autogiromedgivande här.

E-faktura
E-faktura anmäler du via din internetbank genom att söka efter Bredablick Förvaltning och följer anvisningarna.

E-post
Hyresavi via e-post kan du ansöka om genom att skicka in en ansökningsblankett som finns här.

Obetald hyra
Om du inte betalar hyran innan förfallodatumet så skickas det ut en påminnelse från Bredablick. Betalas hyran inte in efter det så går det automatiskt till inkasso. Betalas hyran inte efter inkasso så går ärendet vidare direkt till Kronofogden. 

In & Ut flytt

Intresseanmälan

Vid intresse för att flytta in i någon av våra 96 lägenheter i Husiegård fyller man i en intresseanmälan här på hemsidan.
Klicka här för att komma till ansökan.

Du är också välkommen till vårt kansli på Torsdagar, jämna veckor kl 19-20 så kan du fylla i en på plats. Ansökan måste uppdateras varje år.

En del av styrelsen ingår i en uthyrningsgrupp som tar hand om de uppsägningar som kommer in och sköter visningar av lägenheter.

Föreningen sköter själv om uthyrningen av lediga lägenheter. Varje månad en lägenhet står tom försämras föreningens ekonomi, därför är det tacksamt om alla hjälper till att rekommendera nya hyresgäster.

Urvalet från kölistan sker efter diskussion om vad som behövs på den gård där den uppsagda lägenheten befinner sig. Alla gårdar bör ha, så långt det är möjligt, en bra blandning. Eftersom föreningen är uppbyggd på att hyresgästerna själva gör mycket av de tjänster som i vanliga hyreslägenheter köps in, är det viktigt att få en blandning av åldrar, kön, barnfamiljer, ensamstående, hantverkskunnande osv. Ingen gård får bestå av endast ungdomar, endast barnfamiljer eller endast pensionärer, men en bra blandning av allt ger en gård som fungerar optimalt.

Inflyttning

I samband med att hyreskontraktet skrivs betalar man in ett kreditbelopp, se fliken Planlösning & Hyror. Kreditbeloppet används till att finansiera fastigheterna och håller därmed nere hyrorna. MKB förvaltar dessa kreditbelopp.

Om man vid nyinflyttning, eller byte av lägenhet inom föreningen, vill renovera står man själv för detta om normalt slitage av lägenheten föreligger. Finns skador i lägenheten som inte kan hänföras till normalt slitage debiteras den avflyttande hyresgästen. Bedömning görs av opartisk besiktningsman.

Vid inflyttning får man ett antal nycklar. Skulle man behöva fler står man själv för kopiering av dessa.

Utflyttning

Vid utflyttning säger hyresgästen upp lägenheten precis som med en vanlig hyreslägenhet. Man har tre månaders uppsägningstid räknad från sista datumet den månad som uppsägningen inkommer. Lägenheten går inte att sälja och man har inga möjligheter att påverka vem som ska flytta in. Kreditbeloppet betalas tillbaka indexreglerat inom 6 månader efter avflyttning, där avdrag görs om skador funnits i lägenheten som inte kan hänföras till normalt slitage.

Sopor & källsortering

Att sortera sopor är ett miljöarbete som ligger i tiden. Husiegård källsorterar sopor och på varje gård finns en återvinningsstation där soporna sorteras enligt uppsatta anvisningar.

Sopor som ställs bredvid tunnorna tas inte omhand av soptömningen, se om det finns bättre plats på någon annan av de fem gårdarna eller lämna på återvinningscentral.

Tänk på att vissa saker varken ska slängas i restavfall eller i sorteringsbehållare utan ska köras till återvinningscentral för sortering. Sådant kan t.ex. vara lysrör, glödlampor, elektriska prylar, färg, olja, lösningsmedel, osv.

Trädgårdsavfall

Tunnorna för trädgårdsavfall töms en gång var annan vecka, torsdagar jämna veckor. Tunnorna måste inför tömning köras ut på trottoaren, lämpligtvis redan onsdag kväll eftersom tömning ofta sker tidigt på morgonen. Detta är gårdens gemensamma ansvar. 2010 infördes vinteruppehåll i hämtning av trädgårdsavfall vilket innebär att fr.o.m. V.51 t.o.m. V.8 hämtas inget trädgårdsavfall. V.9 rullar allt igång igen och hämtning sker som tidigare, torsdagar var annan jämn vecka.

Matavfall

Alla tunnor rengörs en gång varje år. Matavfallstunnor och restavfallstunnor rengörs två gånger per år. Denna tjänst köper föreningen in från klottrets Fiende nr 1.

Container

Container till att slänga grovavfall tillhandahåller föreningen vid behov. Den är bemannad vid tider som den inte är låst p.g.a. brandrisken men även då vi inte vill betala för att närliggande områden använder sig av  vår container. Elektronik, målarfärg m.m. får inte slängas i containern, detta får man själv transportera till en återvinningscentral.

För mer information om sophantering, gå in på www.sysav.se

Skötsel

Gårdsombud

Husiegård är indelad i 6 olika gårdar. Dessa har alla, utom gård 6, ett eller två gårdsombud. Gårdsombud sköter det löpande underhållet på gården som t.ex. byte av glödlampor på fasader och i trapphus. De sammankallar även till gårdsstädning 1 gång per år och håller generellt ett extra öga på sin gård för att anmäla saker som är sönder eller som inte sköts.

Gårdsförråd

På varje gård finns ett gemensamt förråd med trädgårdsredskap m.m. Dessa lånas kostnadsfritt av alla hyresgäster. Givetvis lämnas redskapen åter så fort man är färdig med dem så andra kan låna istället. Skulle någonting vara sönder eller slut meddelar man detta till sitt gårdsombud som ombesörjer att lagning eller påfyllning sker. Gård 6 som endast består av femrumslägenheter har inget gårdsförråd utan använder sig av det som ligger närmast.

Gårdsstädning

På en gårdsstädning hjälps alla åt att snygga upp de gemensamma ytorna, t.ex. rensar man stuprör, klipper rosenbuskar och rensar ogräs. Gårdsstädningen är obligatorisk, dvs. någon från varje hushåll ska på något sätt delta. Kan man inte delta den dag som gårdsombudet har utsett meddelar man detta och får en uppgift som utförs innan gårdsstädningen. Gårdsstädningen avslutas med en gemensam fika som givetvis inte är obligatorisk men som brukar vara uppskattad. En gårdsstädning tar mellan 2-4 timmar.

Snöröjning

Skottning av snö på våra trottoarer, carportar och soputrymmen ansvara föreningen själv för. Snöskyffel finns att låna i gårdsförråden. Fyrfamiljshusen har dessutom sin egen snöskyffel. Gator ansvarar kommunen för och vid eventuella klagomål görs detta enklast via www.malmo.se

Städ av entré

Städningen av entréerna i fyrfamiljshusen sker av de som bor där. Detta brukar ske via ett städschema som sätts upp i entrén som visar vem som ska städa och vad som ska städas, oftast ansvarar man för städningen en månad åt gången. Det är golv och fönster som sköts om vid en städning av entrén, dessutom ska trappan och entrén utanför sopas av.

Målning

Vill man måla, t.ex. detaljer eller kanske någonting man själv monterat dit, i samma färg som redan finns är färgkoden till den grå oljefärgen NCS 4502-B.

Myror

Har du problem med myror inomhus ringer du till MKB kundservice, tfn: 040-31 33 00, där du får personlig service eller så kan du beställa myrdosor. I första hand skickas myrdosor ut som placeras på lämpliga ställen. För bäst effekt tvättas golvet först eftersom myrorna lämnar spår efter sig för att signalera till andra myror. Om inte dosorna har haft effekt efter 2-3 veckor och man fortfarande har mycket myror inomhus ska man kontakta Nomor igen, då kommer de och besprutar. Detta kan bli lite omständligt eftersom t.ex. små barn och gravida därefter inte får vistas i lägenheten på 24 timmar. Har man problem med myror utomhus köper man själv medel för detta, Nomor rekommenderar Myrr men även kanel fungerar bra.

Riskupplysning/Skyddsanvisning

Läs etiketten på myrdosan. Kom ihåg att myrdosan skall förvaras och användas på så sätt att barn och husdjur inte kan komma åt den. Kom också ihåg att myrdosan inte får kastas bland de vanliga soporna utan skall lämnas till Miljöstationen i din kommun eller annan plats, där bekämpningsmedel omhändertas. Om du får bete på huden, tvätta med tvål och vatten. Vid misstanke om förgiftning kontakta läkare eller giftinformationscentral (tfn: 112)

Vårt avtal med Nomor gäller även andra skadedjur, allt från myror och getingar till möss. Får man problem ringer man själv och anmäler detta hos MKB tfn: 040-31 33 00

 

Myrdosor kan hämtas i kansliet när det är öppet. Varje hushåll får max 2 st dosor.

Skyddsrum

I föreningens område så finns det ett skyddsrum. Det finns beläget i det stora trädgårdsförrådet vid carportarna på Småfolksgatan 1.

Klicka här för att visa kartan på MSB webbplats.

Skyddsrummet finns med på MSB’s skyddsrumskarta. Kapaciteten är satt till ca 60 personer. Alla skyddsrum i Sverige är särskilt märkta. Märkningen kan du se på bilden nedan.

 

 

Strömavbrott

Kontrollera om det bara är du eller hela huset/området som har strömavbrott. Känner du dig osäker på proppskåpet så prata med en granne eller vän.
Nedan följer lite tips som kan hjälpa dig.

1. Kontrollera strömavbrottet på Eons hemsida: Pågående strömavbrott
2. Titta på avbrottskartan och se om du är berörd: Avbrottskarta

3. Titta på filmen nedan med lite tips på saker du kan göra själv innan du felanmäler.

4. Skulle inget av dessa saker som nämns ovan hjälpa så ring Eon på 0771-880022
5. Akut felanmälan (kväll & helg) görs till Securitas på 010-1775900

Tv & internet

Om du har problem med ditt internet så försök att felsöka själv först & främst.

1. Kontrollera att alla sladdar sitter i som de ska.
2. Kontrollera att du har en anslutning. Det kan du göra genom att gå in på www.bredbandskollen.se och följa stegen där.
3. Pröva att dra ut strömsladdarna till ditt modem/router i ca 3 min & sätt i dom igen.
4. Kontakta din leverantör för att säkerställa att det inte finns en pågående driftstörning i området.

Har du problem eller störningar i din tv-tjänst så följ dessa steg för att felsöka.
1. Kontrollera att alla sladdar sitter i som de ska.
3. Följ felsökningsguiden på deras hemsida här.

3. Kontakta Sappa på 040 – 444 100

Observera att styrelsen inte kan felsöka eller åtgärda i ovanstående fall. Du som hyresgäst måste själv kontakta respektive leverantör för support.

Beställa extra kanaler.

För att beställa fler kanaler eller ändra ditt grundutbud så kontakta Sappa på 040 – 444 100. Observera att det endast är grundutbudet som ingår i din hyra. Eventuellt extra kanalpaket kostar extra & faktureras dig av Sappa.

Underhåll

Hyresgästerna i föreningen svarar själv för drift och ekonomi i området. Detta gäller städning av gemensamma entréer, målning, tapetsering & övrig renovering, vissa reparationer, trädgårdsskötsel och liknande.  Genom eget arbete och engagemang vad gäller de gemensamma ytorna kan utgifter undvikas och hyror hållas nere. Detta ger också en naturlig kontakt mellan hyresgästerna i området.

Vårdplikt

Du som hyresgäst har något som kallas för vårdplikt. Detta innebär att du som hyresgäst ansvarar för att hålla lägenheten i ett bra skick. Skador som uppstår ska du reparera eller anmäla till felanmälan.

3 viktiga punkter i vårdplikten

 Aktsamhet. Du måste under hyrestiden iaktta viss aktsamhet och se till att lägenheten är hel och ren och fri från skadedjur.

 Skador och ersättning. Skulle skador uppkomma på grund av att du agerar vårdslöst eller försumligt är du skyldig att ersätta föreningen för skadan. Värt att notera är att du också ansvarar för skador som orsakats av personer som befinner sig i lägenheten på din inbjudan, som till exempel vänner eller hantverkare.

 Brand- och vattenskador. För brand- och vattenskador ansvarar du som huvudregel inte för. Om det däremot visar sig att skadorna uppkommit på grund av att du har brustit i den omsorg och tillsyn som du bort iakttaga kan skadeståndskrav aktualiseras.

Till följd av vårdplikten har du inte rätt att göra större renoveringsarbeten i lägenheten utan styrelsens samtycke. Detta gäller även i fall där renoveringsarbeten skulle innebära en förbättring av bostaden. Som hyresgäst gör du alltså bäst i att höra dig för med styrelsen innan du tar dig an förbättringsåtgärder i din hyresrätt.

Vårdplikten innefattar också att du ska felanmäla skador & defekta delar i din lägenhet. Det är bättre att felanmäla i tid än när det har gått för långt. Styrelsen uppmanar alla att göra detta så fort en skada eller ett problem uppstått.

Yttre underhåll

Föreningen står för yttre underhåll av fastigheterna. T.ex. utvändig målning av garage, dörrar lagning av tak, carportar m.m.

Inre underhåll

Hyresgästen står för det inre underhållet. Tapetsering, målning, slipning av golv osv. Man kan göra jobbet själv eller anlita fackmän, oavsett måste arbetet vara fackmannamässigt utfört. Tapetserarbord finns att låna, se fliken Hyra & Låna. Alla om och tillbyggnader måste godkännas av styrelsen. Alla ingrepp som gör att lägenheternas ursprungliga planritning förändras kräver speciellt tillstånd. Detta gäller även utvändig byggnation som i vissa fall kan kräva bygglov.

Exempel: Vill du bygga om/renovera ditt kök så står du för kostnaden själv. En ombyggnation av köket måste godkännas av styrelsen.

Ett nytt kök kostar i snitt 150.000kr. Skulle föreningen renovera alla kök så skulle det innebära kraftiga hyreshöjningar för alla boende.

Trädgård

Varje lägenhet har en egen trädgårdstäppa. Hyresgästen ansvara själv för skötsel av denna. Man kan plantera eller odla vad man vill men träd och buskar som är planterade av föreningen får inte tas bort utan att ersättas. Gräset ska hållas klippt och ogräs ska rensas bort. Häcken ska klippas minst två gånger per år på både in och utsida.

Tips & Råd

Fönster och terassdörrar bör smörjas med jämna mellanrum för att fungera smidigt.

Vitvaror

Vitvarorna i lägenheten tillhör lägenheten och reparation av dessa står föreningen för. De vitvaror som detta gäller är kyl, frys, spis, tvättmaskin och torktumlare. Vid eventuella fel anmäler man detta till felanmälan (se fliken felanmälan). Viktigt innan man felanmäler är att kontrollera att maskinen blivit ordentligt rengjord, skulle bedömningen bli att felet beror på dåligt underhåll debiteras besöket på lägenhetsinnehavaren.

Bruksanvisningar kan laddas ner på www.electrolux.se under fliken kundtjänst eller ring 0771 – 76 76 76 och få hjälp.

Tvättmaskin

För att undvika avlagringar och tendens till mögelsporer i packningen på luckan till tvättmaskinen bör man minst en gång i kvartalet köra en tom maskin på 90 grader vittvätt. Det ska enligt Electrolux avhjälpa dessa problem. Glöm inte att tömma filtret i tvättmaskinen. Bra att göra är även att köra en tom maskin med citronsyra vilket rengör och kalkar av.

Torktumlare

Var noga med att tömma torktumlaren på både ludd och vatten. Dammsug med jämna mellanrum alla filter och utrymmen som går att komma åt.

Kyl & Frys

Kylen bör torkas ur med jämna mellanrum. Frysen frostas av minst en gång om året, dels för att frysen mår bättre av det men även för att spara energi.

Skulle man uppleva problem med kyl eller frys, att de tex inte håller kylan så bör man kontrollera att vakuumlisten sluter tätt och att dräneringshålet inte är igensatt.