Hyresgästinfo

Här hittar du som bor på Husiegård information som gör det lättare för dig att sköta ditt boende. Boföreningen Husiegård är uppbygd på att alla boende sköter om så mycket som möjligt vilket i slutändan håller allas hyror nere.

 

In & Ut flytt

Intresseanmälan

Vid intresse för att flytta in i någon av våra 96 lägenheter i Husiegård fyller man i en intresseanmälan här på hemsidan. Klicka här för att komma till ansökan.

Du är också välkommen till vårt kansli på Torsdagar, jämna veckor kl 19-20 så kan du fylla i en på plats.

En del av styrelsen ingår i en uthyrningsgrupp som tar hand om de uppsägningar som kommer in och sköter om visningar av lägenheter.

Föreningen sköter själv om uthyrningen av lediga lägenheter. Varje månad en lägenhet står tom försämras föreningens ekonomi, därför är det tacksamt om alla hjälper till att rekommendera nya hyresgäster.

Urvalet från kölistan sker efter diskussion om vad som behövs på den gård där den uppsagda lägenheten befinner sig. Alla gårdar bör ha, så långt det är möjligt, en bra blandning. Eftersom föreningen är uppbyggd på att hyresgästerna själva gör mycket av de tjänster som i vanliga hyreslägenheter köps in, är det viktigt att få en blandning av åldrar, kön, barnfamiljer, ensamstående, hantverkskunnande osv. Ingen gård får bestå av endast ungdomar, endast barnfamiljer eller endast pensionärer, men en bra blandning av allt ger en gård som fungerar optimalt.

Inflyttning

I samband med att hyreskontraktet skrivs betalar man in ett kreditbelopp, se fliken Planlösning & Hyror. Kreditbeloppet används till att finansiera fastigheterna och håller därmed nere hyrorna. MKB förvaltar dessa kreditbelopp.

Om man vid nyinflyttning, eller byte av lägenhet inom föreningen, vill renovera står man själv för detta om normalt slitage av lägenheten föreligger. Finns skador i lägenheten som inte kan hänföras till normalt slitage debiteras den avflyttande hyresgästen. Bedömning görs av opartisk besiktningsman.

Hyresavier delas ut för ett kvartal i taget. De förtryckta avierna gäller för inbetalning via bankgiro. Skulle man vilja betala via postgiro går det bra på pg: 839 61 11 – 0. Kommer inte hyran in i tid debiteras 100kr på nästkommande hyresavi.

Vid upprepade sena inbetalningar av hyran så sägs hyreskontraktet upp.

Vid inflyttning får man ett antal nycklar. Skulle man behöva fler står man själv för kopiering av dessa.

Utflyttning

Vid utflyttning säger hyresgästen upp lägenheten precis som med en vanlig hyreslägenhet. Man har tre månaders uppsägningstid räknad från sista datumet den månad som uppsägningen inkommer. Lägenheten går inte att sälja och man har inga möjligheter att påverka vem som ska flytta in. Kreditbeloppet betalas tillbaka indexreglerat inom 6 månader efter avflyttning, där avdrag görs om skador funnits i lägenheten som inte kan hänföras till normalt slitage.

Byte av lägenhet

I vissa fall kan man byta lägenhet. Det finns i dagsläget ingen intern kö då byten avgörs från fall till fall beroende av avflyttande hyresgäst, den intresserades behov och gårdarnas behov.

 

 

Felanmälan

Vill du felanmäla någonting i din lägenhet ringer du tfn 040976766. Du kommer då till en telefonsvarare där du berättar om vilket problem som finns och lämnar kontaktuppgifter samt ditt lägenhetsnummer. Svararen lyssnas av två gånger i veckan, måndag och torsdag.

Området Husiegård grundas på att de boende sköter om det inre underhållet själv. Skador i lägenheten orsakade av slitage är någonting som ligger på var och en att själv åtgärda.

Slitage som ej kan hänföras till normalt slitage debiteras hyresgästen!

Felanmälningar åtgärdas av ett inhyrt företag som heter SBC Sveriges Bostadsrärrscentrum. Felen åtgärdas torsdagar varje vecka.

Föreningen hyr in denna tjänst under en dag varje vecka, skulle det bli så att man måste hyra in tjänsten oftare kan detta komma att påverka hyrorna.  Det kan ta lite tid innan felen blir åtgärdade, vilket man får ha överseende med. De inkommande felen tas omhand i tur och ordning, men vissa saker prioriteras givetvis, t.ex. fel på kyl och frys osv. Saker som löpande ska underhållas sköts om den tid som finns kvar då felanmälningar är åtgärdade, t.ex. reparation av tak på carportar m.m. Så även här får vi ha förståelse för att det tar tid innan vissa saker åtgärdas.

Gaspanna

Vid fel på gaspannan ringer man och anmäler detta hos Vaiilant Group Weum på telefon 040-803 30, samma nummer gäller vid akuta fel kvällar och helger. Service av gaspannan sker kontinuerligt och information angående service kommer i god tid från Weum. Tänk på att renhållning av gaspannans avlopp ligger på den enskilda hyresgästen. Detta bör göras minst en gång per år och kan, om så inte sker, orsaka översvämning. Skador efter översvämning orsakad av dålig renhållning debiteras hyresgästen.

Akut felanmälan

Husiegård har genom MKB ett avtal med Securitas vid akuta fall. Securitas ringer du först och främst under kvällar och helger, men även under dagtid då du inte når något gårdsombud eller någon i styrelsen, du når Securitas på tfn 040 – 313 333. Mycket kan kännas akut men i många fall kan ett mail till någon i styrelsen eller till info adressen räcka, finns det möjlighet att vänta så ska mailen testas i första hand.

Med akuta fall menas:

 • Om kallvatten saknas.
 • Om varmvatten saknas eller om det upplevs kallt i lägenheten. Kontrollera med grannen om de upplever samma sak innan du ringer. Understiger temperaturen 18 grader så kan du ringa. Är det fel endast hos dig så görs ingen akut utryckning.
 • Om ljuset inte fungerar i lägenhet eller trappa. Kontrollera att det endast är din lägenhet som är utan ström, annars är strömavbrott en trolig anledning. Kontrollera att man kan få ljus i trappan eller ring på grannen och hör om de har ström innan du ringer.
 • Om det är helg och frysen inte fungerar, varor klarar sig oftast över en natt.
 • Om spisen är helt ur bruk, det gäller inte enstaka plattor eller ugn, kolla alltid säkringar först.
 • Vid fel i diskmaskin eller tvättmaskin där det är risk för vattenskada, vanlig reparation får vänta. Reparation av diskmaskin ansvarar inte föreningen för.
 • Vid inbrott om dörr, lås eller fönster skadats och är ur funktion.
 • Vid vattenläcka.

Kom ihåg!
Försök alltid att avhjälpa eventuella fel själv innan du felanmäler. Känner du dig osäker kan du alltid fråga en god granne om hjälp.

Exempel:
Kylskåpet håller inte kylan.
Säkerställ att dörren och vakuumlisten håller tätt. Kontrollera så att dräneringshålet inne i kylen inte är igensatt.

Tänk på att du kan bli debiterad en kostnad för utryckning om du missbrukar tjänsten.

Vitvaror

Vitvarorna i lägenheten tillhör lägenheten och reparation av dessa står föreningen för. De vitvaror som detta gäller är kyl, frys, spis, tvättmaskin och torktumlare. Vid eventuella fel anmäler man detta till felanmälan (se fliken felanmälan). Viktigt innan man felanmäler är att kontrollera att maskinen blivit ordentligt rengjord, skulle bedömningen bli att felet beror på dåligt underhåll debiteras besöket på lägenhetsinnehavaren. Bruksanvisningar kan laddas ner på www.electrolux.se under fliken kundtjänst eller ring 0771 – 76 76 76 och få hjälp.

Tvättmaskin

För att undvika avlagringar och tendens till mögelsporer i packningen på luckan till tvättmaskinen bör man minst en gång i kvartalet köra en tom maskin på 90 grader vittvätt. Det ska enligt Electrolux avhjälpa dessa problem. Glöm inte att tömma filtret i tvättmaskinen. Bra att göra är även att köra en tom maskin med citronsyra vilket rengör och kalkar av.

Torktumlare

Var noga med att tömma torktumlaren på både ludd och vatten. Dammsug med jämna mellanrum alla filter och utrymmen som går att komma åt.

Kyl & Frys

Kylen bör torkas ur med jämna mellanrum. Frysen frostas av minst en gång om året, dels för att frysen mår bättre av det men även för att spara energi.

Kom ihåg!
Försök alltid att avhjälpa eventuella fel själv innan du felanmäler. Känner du dig osäker kan du alltid fråga en god granne om hjälp.

Exempel:
Kylskåpet håller inte kylan.
Säkerställ att dörren och vakuumlisten håller tätt. Kontrollera så att dräneringshålet inne i kylen inte är igensatt.

Gaspannor

Föreningen ansvarar för att gaspannor, termostat och radiatorer fungerar. Alla fel på gaspannan ska anmälas till Vaiilant Group Gaseres på telefon 040-803 30. Samma nummer gäller akuta fel under kvällar och helger. Frågor om gasräkning sker till Eon, tfn 020 – 22 24 24, eller via www.eon.se Dock ligger renhållning av gaspannans avlopp på den enskilda hyresgästen. Detta bör göras minst en gång per år och kan om så inte sker, orsaka översvämning. Skador efter översvämning orsakad av dålig renhållning debiteras hyresgästen.

Underhåll

Hyresgästerna i föreningen svarar själv för drift och ekonomi i området. Detta gäller städning av gemensamma entréer, vissa reparationer, trädgårdsskötsel och liknande.  Genom eget arbete och engagemang vad gäller de gemensamma ytorna kan utgifter undvikas och hyror hållas nere. Detta ger också en naturlig kontakt mellan hyresgästerna i området.

Yttre underhåll

Föreningen står för yttre underhåll av fastigheterna. T.ex. utvändig målning av garage, dörrar lagning av tak, carportar m.m.

Inre underhåll

Hyresgästen står för det inre underhållet. Tapetsering, målning, slipning av golv osv. Man kan göra jobbet själv eller anlita fackmän, oavsett måste arbetet vara fackmannamässigt utfört. Tapetserarbord finns att låna, se fliken Hyra & Låna. Alla om och tillbyggnader måste godkännas av styrelsen. Alla ingrepp som gör att lägenheternas ursprungliga planritning förändras kräver speciellt tillstånd. Detta gäller även utvändig byggnation som i vissa fall kan kräva bygglov.

Trädgård

Varje lägenhet har en egen trädgårdstäppa. Hyresgästen ansvara själv för skötsel av denna. Man kan plantera eller odla vad man vill men träd och buskar som är planterade av föreningen får inte tas bort utan att ersättas. Gräset ska hållas klippt och ogräs ska rensas bort. Häcken ska klippas minst två gånger per år på både in- och utsida.

Tips & Råd

Fönster och terassdörrar bör smörjas med jämna mellanrum för att fungera smidigt.

 

 

Skötsel

Gårdsombud

Husiegård är indelad i 6 olika gårdar. Dessa har alla, utom gård 6, ett eller två gårdsombud. Gårdsombud sköter det löpande underhållet på gården som t.ex. byte av glödlampor på fasader och i trapphus. De sammankallar även till gårdsstädning 1 gång per år och håller generellt ett extra öga på sin gård för att anmäla saker som är sönder eller som inte sköts.

Gårdsförråd

På varje gård finns ett gemensamt förråd med trädgårdsredskap m.m. Dessa lånas kostnadsfritt av alla hyresgäster. Givetvis lämnas redskapen åter så fort man är färdig med dem så andra kan låna istället. Skulle någonting vara sönder eller slut meddelar man detta till sitt gårdsombud som ombesörjer att lagning eller påfyllning sker. Gård 6 som endast består av femrumslägenheter har inget gårdsförråd utan använder sig av det som ligger närmast.

Gårdsstädning

På en gårdsstädning hjälps alla åt att snygga upp de gemensamma ytorna, t.ex. rensar man stuprör, klipper rosenbuskar och rensar ogräs. Gårdsstädningen är obligatorisk, dvs. någon från varje hushåll ska på något sätt delta. Kan man inte delta den dag som gårdsombudet har utsett meddelar man detta och får en uppgift som utförs innan gårdsstädningen. Gårdsstädningen avslutas med en gemensam fika som givetvis inte är obligatorisk men som brukar vara uppskattad. En gårdsstädning tar mellan 2-4 timmar.

Snöröjning

Skottning av snö på våra trottoarer, carportar och soputrymmen ansvara föreningen själv för. Snöskyffel finns att låna i gårdsförråden. Fyrfamiljshusen har dessutom sin egen snöskyffel. Gator ansvarar kommunen för och vid eventuella klagomål görs detta enklast via www.malmo.se

Städ av entré

Städningen av entréerna i fyrfamiljshusen sker av de som bor där. Detta brukar ske via ett städschema som sätts upp i entrén som visar vem som ska städa och vad som ska städas, oftast ansvarar man för städningen en månad åt gången. Det är golv och fönster som sköts om vid en städning av entrén, dessutom ska trappan och entrén utanför sopas av.

Målning

Vill man måla, t.ex. detaljer eller kanske någonting man själv monterat dit, i samma färg som redan finns är färgkoden till den grå oljefärgen NCS 4502-B.

Sopor & källsortering

Att sortera sopor är ett miljöarbete som ligger i tiden. Husiegård källsorterar sopor och på varje gård finns en återvinningsstation där soporna sorteras efter följande:

 • Metall (konservburkar, kapsyler, värmeljushållare, burklock osv.)
 • Plast – Hårda och mjuka plastförpackningar (flaskor, dunkar, plastpåsar osv.)
 • Kartong/wellpapp (Sockerpåsar, pastapaket, mjölkpaket, skokartonger osv.)
 • Glas, färgat (flaskor och burkar av färgat glas)
 • Glas, ofärgat (flaskor och burkar av ofärgat glas, dock ej vanliga dricksglas)
 • Papper (dagstidningar, veckotidningar, reklamblad, kataloger, ritpapper osv.)
 • Batteri
 • Trädgårdsavfall (ris, kvistar, löv, gräs, buketter osv.)
 • Restavfall (kuvert, dricksglas, porslin, keramik, plastsaker t.ex. leksaker (dock utan batteri) osv.).
 • Matavfall (allt ätbart, äggskal, räkskal, potatisskal osv.)

Ovanför varje tunna finns information om vad som ska sorteras var. Sopor som ställs bredvid tunnorna tas inte omhand av soptömningen, se om det finns bättre plats på någon annan av de fem gårdarna eller lämna på återvinningscentral. Plasthållare till matsortering kan med fördel köras i diskmaskinen om den blir ofräsch.

Tänk på att vissa saker varken ska slängas i restavfall eller i sorteringsbehållare utan ska köras till återvinningscentral för sortering. Sådant kan t.ex. vara lysrör, glödlampor, elektriska prylar, färg, olja, lösningsmedel, osv. Listan kan göras lång, för att ta reda på vad man får och inte får slänga, gå in på www.sysav.se där det finns bra förteckningar över allt som ska och inte ska lämnas där.

Trädgårdsavfall

Tunnorna för trädgårdsavfall töms en gång varannan vecka, torsdagar jämna veckor. Tunnorna måste inför tömning köras ut på trottoaren, lämpligtvis redan onsdag kväll eftersom tömning ofta sker tidigt på morgonen. Detta är gårdens gemensamma ansvar men görs oftast av gårdsombudet, blir tunnorna inte utkörda töms de inte. Att tänka på är att inte använda plastsäckar till trädgårdsavfall. Papperssäckar finns att tillgå i gårdsförrådet. Dock töms endast tunnorna, har man så mycket trädgårdsavfall att det inte ryms i tunnorna får man själv köra ut detta till en återvinningscentral. 2010 infördes vinteruppehåll i hämtning av trädgårdsavfall vilket innebär att fr.o.m. v. 51 t.o.m. v. 8 hämtas inget trädgårdsavfall. v. 9 rullar allt igång igen och hämtning sker som tidigare, torsdagar varannan jämn vecka.

Matavfall

Sysav tar emot och förbehandlar matavfall till slurry. Näringen i matresterna återförs till jordbruket i form av biogödsel, även biogas utvinns som bland annat kan användas som fordonsbränsle. Sortering av matavfall på Husiegård är än så länge frivilligt, men varför inte dra ett strå till stacken, miljön är allas ansvar och framtid. Matavfallstunnorna töms varje fredag. Femrumslägenheterna kör ut tunnorna till tomtgränsen med handtaget utåt för att underlätta vid tömning.

Alla tunnor rengörs en gång varje år. Matavfallstunnor och restavfallstunnor rengörs två gånger per år. Denna tjänst köper föreningen in från klottrets Fiende nr 1.

Container

Container till att slänga grovavfall tillhandahåller föreningen 1-2ggr/år. Den är bemannad vid tider som den inte är låst p.g.a. brandrisken men även då vi inte vill betala för att närliggande områden använder sig av  vår container. Elektronik, målarfärg m.m. får inte slängas i containern, detta får man själv transportera till en återvinningscentral.

För mer information om sophantering, gå in på www.sysav.se

Obs! Nytt avtal 2012-01-01 med Nomor
Kundtjänst: 040-31 33 33 (vardagar 8 – 16:30)
Epost: order@nomor.se
Webbanmälan: https://old.nomor.se/skadeanmalan

Har du problem med myror inomhus ringer du till Nomor kundservice, tfn: 040-31 33 33, där du får personlig service eller så kan du knappa dig fram till att beställa myrdosor. I första hand skickas myrdosor ut som placeras på lämpliga ställen. För bäst effekt tvättas golvet först eftersom myrorna lämnar spår efter sig för att signalera till andra myror. Om inte dosorna har haft effekt efter 2-3 veckor och man fortfarande har mycket myror inomhus ska man kontakta Nomor igen, då kommer de och besprutar. Detta kan bli lite omständligt eftersom t.ex. små barn och gravida därefter inte får vistas i lägenheten på 24 timmar. Har man problem med myror utomhus köper man själv medel för detta, Nomor rekommenderar Myrr men även kanel fungerar bra.

Riskupplysning/Skyddsanvisning

Läs etiketten på myrdosan. Kom ihåg att myrdosan skall förvaras och användas på så sätt att barn och husdjur inte kan komma åt den. Kom också ihåg att myrdosan inte får kastas bland de vanliga soporna utan skall lämnas till Miljöstationen i din kommun eller annan plats, där bekämpningsmedel omhändertas. Om du får bete på huden, tvätta med tvål och vatten. Vid misstanke om förgiftning kontakta läkare eller giftinformationscentral (tfn: 112)

Vårt avtal med Nomor gäller även andra skadedjur, allt från myror och getingar till möss. Får man problem ringer man själv och anmäler detta hos Nomor tfn: 040-31 33 33

Mer information hittar man på www.nomor.se

Bra att veta

Cyklar

Cykelställ finns utanför entréerna där alla ombeds att parkera sin cykel. Inne i entrén får inga cyklar förekomma.

Entréer

Det enda som får ställas i entréerna är rullatorer eftersom entrén räknas som en utrymningsväg. Tänk på att brandkår och ambulans ska ha fri väg vid eventuell utryckning, det kan rädda liv att hålla entréerna tomma. Portarna skall hållas låsta och stängda vid alla tider på dygnet.

Gårdsgata

På tvärgatorna inom området har fotgängare företräde. Detta framgår av skylten Gårdsgata som finns uppsatt vid infarterna till tvärgatorna. Enligt vägtrafikordningen innebär denna skylt att fordon inte får föras med högre hastighet än gångfart. Fordon får inte heller parkeras inom området på annat än markerade p-platser. Tänk också på att det finns många barn i området så kör försiktigt även på de vanliga gatorna i området.

Parkering

Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser, dvs. på gatan mellan träden eller i carportarna. Parkering på tvärgatorna längs med parken är förbjuden p.g.a. den ökade risken för olyckor, samt att gatorna måste vara framkomliga för utryckningsfordon. Gräsmattorna får under inga omständigheter köras på med bilar o.d. Felparkerade bilar bötfälls här precis som i resten av kommunen.

Hyra lokal

Föreningens samlingslokal kan alla boende i föreningen hyra till en kostnad av 400kr/dygn. Denna är belägen på Småfolksgatan 19, där även föreningens kansli ligger. Bokning av lokal sker på föreningens hemsida (klicka här).

Det är viktigt att bokning av lokalen sker här på hemsidan då bokningar vid sidan av riskerar att krocka med andras. Hyran betalas i förskott och nycklar hämtas enligt överenskommelse med lokalansvarig, men max 1 vecka innan hyrdatum.

Den som hyr lokalen är ansvarig för ordningen. Därför ska den som hyr befinna sig i lokalen under den tid aktiviteter pågår. Man får inte hyra lokalen åt någon annan som inte bor i området. Man är även ersättningsskyldig för eventuella skador i lokalen. Föreningen ansvarar inte för privat egendom i lokalen. Det är den hyrandes försäkring som gäller så ta med en kopia på försäkringen då du hämtar nycklar.

Att tänka på när man hyr lokalen är att lokalen ligger mitt i ett bostadsområde och vid alla tidpunkter gäller det att visa hänsyn gentemot de kringboende. Ytterdörren ska hållas stängd och utesamvaro och rökning sker på altansidan. Hänsyn visas mot grannarna då lokalen lämnas. Efter följande tider ska det vara tyst i och utanför lokalen: söndag – måndag efter kl. 23.00, fredag – lördag efter kl 01.00.

Förbrukningsartiklar så som handdukar, kaffefilter o.d. får man ta med sig själv. Lokalen städas efter användandet av den som hyrt. Vid städning ska städinstruktioner följas, checklistor hänger i lokalen.

 

In & Ut flytt

Intresseanmälan

Vid intresse för att flytta in i någon av våra 96 lägenheter i Husiegård fyller man i en intresseblankett som lämnas in till styrelsen. Klicka här för att komma till intresseanmälan eller besök oss under våra öppettider i kansliet så kan du fylla i en blankett på plats.

En del av styrelsen ingår i en uthyrningsgrupp som tar hand om de uppsägningar som kommer in och sköter om visningar av lägenheter.

Föreningen sköter själv om uthyrningen av lediga lägenheter. Varje månad en lägenhet står tom försämras föreningens ekonomi, därför är det tacksamt om alla hjälper till att rekommendera nya hyresgäster.

Urvalet från kölistan sker efter diskussion om vad som behövs på den gård där den uppsagda lägenheten befinner sig. Alla gårdar bör ha, så långt det är möjligt, en bra blandning. Eftersom föreningen är uppbyggd på att hyresgästerna själv gör mycket av de tjänster som i vanliga hyreslägenheter köps in är det viktigt att få en blandning av åldrar, kön, barnfamiljer, ensamstående, hantverkskunnande osv. Ingen gård får bestå av endast ungdomar, endast barnfamiljer eller endast pensionärer, men en bra blandning av allt ger en gård som fungerar optimalt.

Inflyttning

I samband med att hyreskontraktet skrivs betalar man in ett kreditbelopp, se fliken Planlösning & Hyror. Kreditbeloppet används till att finansiera fastigheterna och håller därmed nere hyrorna. MKB förvaltar dessa kreditbelopp.

Om man vid nyinflyttning, eller byte av lägenhet inom föreningen, vill renovera står man själv för detta om normalt slitage av lägenheten föreligger. Finns skador i lägenheten som inte kan hänföras till normalt slitage debiteras den avflyttande hyresgästen. Bedömning görs av opartisk besiktningsman.

Hyresavier delas ut för ett kvartal i taget. De förtryckta avierna gäller för inbetalning via bankgiro. Skulle man vilja betala via postgiro går det bra på pg: 839 61 11 – 0.

Kommer inte hyran in i tid debiteras 100kr på nästkommande hyresavi. Upprepade sena inbetalningar av hyran innebär uppsägning av hyreskontraktet.

Vid inflyttning får man ett antal nycklar. Skulle man behöva fler står man själv för kopiering av dessa.

Utflyttning

Vid utflyttning säger hyresgästen upp lägenheten precis som med en vanlig hyreslägenhet. Man har tre månaders uppsägningstid räknad från sista datumen den månad som uppsägningen inkommer. Lägenheten går inte att sälja och man har inga möjligheter att påverka vem som ska flytta in. Kreditbeloppet betalas tillbaka indexreglerat inom 6 månader efter avflyttning, där avdrag görs om skador funnits i lägenheten som inte kan hänföras till normalt slitage.

 

 

Felanmälan

Vill du felanmäla någonting i din lägenhet ringer du SBC på telefon 040976766.

Du kommer då till en telefonsvarare där du berättar om vilket problem som finns och lämnar kontaktuppgifter samt ditt lägenhetsnummer. Svararen lyssnas av två gånger i veckan, måndag och torsdag.

Området Husiegård grundas på att de boende sköter om det inre underhållet själv. Skador i lägenheten orsakade av slitage är någonting som ligger på var och en att själv åtgärda. Felanmälningar åtgärdas av SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum).

Föreningen hyr in denna tjänst under en dag varje vecka, skulle det bli så att man måste hyra in tjänsten oftare kan detta komma att påverka hyrorna.  Det kan ta lite tid innan felen blir åtgärdade, vilket man får ha överseende med. De inkommande felen tas omhand i tur och ordning, men vissa saker prioriteras givetvis, t.ex. fel på kyl och frys osv. Saker som löpande ska underhållas sköts om den tid som finns kvar då felanmälningar är åtgärdade, t.ex. reparation av tak på carportar m.m. Så även här får vi ha förståelse för att det tar tid innan vissa saker åtgärdas.

Gaspanna

Vid fel på gaspannan ringer man och anmäler detta hos Valliant Gaseres AB, tfn 040 – 80 330, samma nummer gäller vid akuta fel kvällar och helger. Service av gaspannan sker kontinuerligt och information angående service kommer i god tid från Valliant Gaseres.

Tänk på att renhållning av gaspannans avlopp ligger på den enskilda hyresgästen. Detta bör göras minst en gång per år och kan, om så inte sker, orsaka översvämning. Skador efter översvämning orsakad av dålig renhållning debiteras hyresgästen.

Akut felanmälan

Husiegård har genom MKB ett avtal med Securitas vid akuta fall. Securitas ringer du först och främst under kvällar och helger, men även under dagtid då du inte når något gårdsombud eller någon i styrelsen, du når Securitas på tfn 040 – 313 333. Mycket kan kännas akut men i många fall kan ett mail till någon i styrelsen eller till info adressen räcka, finns det möjlighet att vänta så ska mailen testas i första hand.

Med akuta fall menas:

 • Om kallvatten saknas.
 • Om varmvatten saknas eller om det upplevs kallt i lägenheten. Kontrollera med grannen om de upplever samma sak innan du ringer. Understiger temperaturen 18 grader så kan du ringa. Är det fel endast hos dig så görs ingen akut utryckning.
 • Om ljuset inte fungerar i lägenhet eller trappa. Kontrollera att det endast är din lägenhet som är utan ström, annars är strömavbrott en trolig anledning. Kontrollera att man kan få ljus i trappan eller ring på grannen och hör om de har ström innan du ringer.
 • Om det är helg och frysen inte fungerar, varor klarar sig oftast över en natt.
 • Om spisen är helt ur bruk, det gäller inte enstaka plattor eller ugn, kolla alltid säkringar först.
 • Vid fel i diskmaskin eller tvättmaskin där det är risk för vattenskada, vanlig reparation får vänta. Reparation av diskmaskin ansvarar inte föreningen för.
 • Vid inbrott om dörr, lås eller fönster skadats och är ur funktion.
 • Vid vattenläcka.

Tänk på att du kan bli debiterad en kostnad för utryckning om du missbrukar tjänsten.

Vitvaror

Vitvarorna i lägenheten tillhör lägenheten och reparation av dessa står föreningen för. De vitvaror som detta gäller är kyl, frys, spis, tvättmaskin och torktumlare. Vid eventuella fel anmäler man detta till felanmälan (se fliken felanmälan). Viktigt innan man felanmäler är att kontrollera att maskinen blivit ordentligt rengjord, skulle bedömningen bli att felet beror på dåligt underhåll debiteras besöket på lägenhetsinnehavaren.

Bruksanvisningar kan laddas ner på www.electrolux.se under fliken kundtjänst eller ring 0771 – 76 76 76 och få hjälp.

Tvättmaskin

För att undvika avlagringar och tendens till mögelsporer i packningen på luckan till tvättmaskinen bör man minst en gång i kvartalet köra en tom maskin på 90 grader vittvätt. Det ska enligt Electrolux avhjälpa dessa problem. Glöm inte att tömma filtret i tvättmaskinen. Bra att göra är även att köra en tom maskin med citronsyra vilket rengör och kalkar av.

Torktumlare

Var noga med att tömma torktumlaren på både ludd och vatten. Dammsug med jämna mellanrum alla filter och utrymmen som går att komma åt.

Kyl & Frys

Kylen bör torkas ur med jämna mellanrum. Frysen frostas av minst en gång om året, dels för att frysen mår bättre av det men även för att spara energi.

Skulle man uppleva problem med kyl eller frys, att de tex inte håller kylan så bör man kontrollera att vakuumlisten sluter tätt och att dräneringshålet inte är igensatt,

Gaspannor

Föreningen ansvarar för att gaspannor, termostat och radiatorer fungerar. Alla fel på gaspannan ska anmälas till Valliant Gaseres AB, tfn 040 – 803 30. Samma nummer gäller akuta fel under kvällar och helger.

Gasavtal står den enskilde hyresgästen själv för. Man kan skaffa avtal med bland annat Eon eller ApportGas.

Frågor om gasavgifter sker till Eon, tfn 020 – 22 24 24, eller via www.eon.se 
Dock ligger renhållning av gaspannans avlopp på den enskilda hyresgästen. Detta bör göras minst en gång per år och kan. om så inte sker, orsaka översvämning.

Skador efter översvämning orsakad av dålig renhållning debiteras hyresgästen.

Underhåll

Hyresgästerna i föreningen svarar själv för drift och ekonomi i området. Detta gäller städning av gemensamma entréer, vissa reparationer, trädgårdsskötsel och liknande.  Genom eget arbete och engagemang vad gäller de gemensamma ytorna kan utgifter undvikas och hyror hållas nere. Detta ger också en naturlig kontakt mellan hyresgästerna i området.

Yttre underhåll

Föreningen står för yttre underhåll av fastigheterna. T.ex. utvändig målning av garage, dörrar lagning av tak, carportar m.m.

Inre underhåll

Hyresgästen står för det inre underhållet. Tapetsering, målning, slipning av golv osv. Man kan göra jobbet själv eller anlita fackmän, oavsett måste arbetet vara fackmannamässigt utfört. Tapetserarbord finns att låna, se fliken Hyra & Låna. Alla om och tillbyggnader måste godkännas av styrelsen. Alla ingrepp som gör att lägenheternas ursprungliga planritning förändras kräver speciellt tillstånd. Detta gäller även utvändig byggnation som i vissa fall kan kräva bygglov.

Trädgård

Varje lägenhet har en egen trädgårdstäppa. Hyresgästen ansvara själv för skötsel av denna. Man kan plantera eller odla vad man vill men träd och buskar som är planterade av föreningen får inte tas bort utan att ersättas. Gräset ska hållas klippt och ogräs ska rensas bort. Häcken ska klippas minst två gånger per år på både in och utsida.

Tips & Råd

Fönster och terassdörrar bör smörjas med jämna mellanrum för att fungera smidigt.

 

 

Skötsel

Gårdsombud

Husiegård är indelad i 6 olika gårdar. Dessa har alla, utom gård 6, ett eller två gårdsombud. Gårdsombud sköter det löpande underhållet på gården som t.ex. byte av glödlampor på fasader och i trapphus. De sammankallar även till gårdsstädning 1 gång per år och håller generellt ett extra öga på sin gård för att anmäla saker som är sönder eller som inte sköts.

Gårdsförråd

På varje gård finns ett gemensamt förråd med trädgårdsredskap m.m. Dessa lånas kostnadsfritt av alla hyresgäster. Givetvis lämnas redskapen åter så fort man är färdig med dem så andra kan låna istället. Skulle någonting vara sönder eller slut meddelar man detta till sitt gårdsombud som ombesörjer att lagning eller påfyllning sker. Gård 6 som endast består av femrumslägenheter har inget gårdsförråd utan använder sig av det som ligger närmast.

Gårdsstädning

På en gårdsstädning hjälps alla åt att snygga upp de gemensamma ytorna, t.ex. rensar man stuprör, klipper rosenbuskar och rensar ogräs. Gårdsstädningen är obligatorisk, dvs. någon från varje hushåll ska på något sätt delta. Kan man inte delta den dag som gårdsombudet har utsett meddelar man detta och får en uppgift som utförs innan gårdsstädningen. Gårdsstädningen avslutas med en gemensam fika som givetvis inte är obligatorisk men som brukar vara uppskattad. En gårdsstädning tar mellan 2-4 timmar.

Snöröjning

Skottning av snö på våra trottoarer, carportar och soputrymmen ansvara föreningen själv för. Snöskyffel finns att låna i gårdsförråden. Fyrfamiljshusen har dessutom sin egen snöskyffel. Gator ansvarar kommunen för och vid eventuella klagomål görs detta enklast via www.malmo.se

Städ av entré

Städningen av entréerna i fyrfamiljshusen sker av de som bor där. Detta brukar ske via ett städschema som sätts upp i entrén som visar vem som ska städa och vad som ska städas, oftast ansvarar man för städningen en månad åt gången. Det är golv och fönster som sköts om vid en städning av entrén, dessutom ska trappan och entrén utanför sopas av.

Målning

Vill man måla, t.ex. detaljer eller kanske någonting man själv monterat dit, i samma färg som redan finns är färgkoden till den grå oljefärgen NCS 4502-B.

Sopor & källsortering

Att sortera sopor är ett miljöarbete som ligger i tiden. Husiegård källsorterar sopor och på varje gård finns en återvinningsstation där soporna sorteras enligt uppsatta anvisningar.

Sopor som ställs bredvid tunnorna tas inte omhand av soptömningen, se om det finns bättre plats på någon annan av de fem gårdarna eller lämna på återvinningscentral. 

Tänk på att vissa saker varken ska slängas i restavfall eller i sorteringsbehållare utan ska köras till återvinningscentral för sortering. Sådant kan t.ex. vara lysrör, glödlampor, elektriska prylar, färg, olja, lösningsmedel, osv.

Trädgårdsavfall

Tunnorna för trädgårdsavfall töms en gång var annan vecka, torsdagar jämna veckor. Tunnorna måste inför tömning köras ut på trottoaren, lämpligtvis redan onsdag kväll eftersom tömning ofta sker tidigt på morgonen. Detta är gårdens gemensamma ansvar. 2010 infördes vinteruppehåll i hämtning av trädgårdsavfall vilket innebär att fr.o.m. V.51 t.o.m. V.8 hämtas inget trädgårdsavfall. V.9 rullar allt igång igen och hämtning sker som tidigare, torsdagar var annan jämn vecka.

Matavfall

Alla tunnor rengörs en gång varje år. Matavfallstunnor och restavfallstunnor rengörs två gånger per år. Denna tjänst köper föreningen in från klottrets Fiende nr 1.

Container

Container till att slänga grovavfall tillhandahåller föreningen vid behov. Den är bemannad vid tider som den inte är låst p.g.a. brandrisken men även då vi inte vill betala för att närliggande områden använder sig av  vår container. Elektronik, målarfärg m.m. får inte slängas i containern, detta får man själv transportera till en återvinningscentral.

För mer information om sophantering, gå in på www.sysav.se

Skadedjur

Nomor.

Kundtjänst: 0771 – 122 300 (vardagar 8 – 16.30)

E-post: order@nomor.se

Webbanmälan: www.nomor.se/skadeanmälan

Vårt avtal med Nomor gäller även andra skadedjur, allt från myror och getingar till möss. Får man problem ringer man själv och anmäler detta hos Nomor tfn: 0771 – 122 300

Mer information hittar man på www.nomorse

Bra att veta

Cyklar

Cykelställ finns utanför entréerna där alla ombeds att parkera sin cykel. Inne i entrén får inga cyklar förekomma.

Entréer

Det enda som får ställas i entréerna är rullatorer eftersom entrén räknas som en utrymningsväg. Portarna skall hållas låsta och stängda vid alla tider på dygnet.

Gårdsgata

På tvärgatorna inom området har fotgängare företräde. Detta framgår av skylten Gårdsgata som finns uppsatt vid infarterna till tvärgatorna. Enligt vägtrafikordningen innebär denna skylt att fordon inte får föras med högre hastighet än gångfart. Fordon får inte heller parkeras inom området på annat än markerade p-platser. Tänk också på att det finns många barn i området så kör försiktigt även på de vanliga gatorna i området.

Parkering

Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser, dvs. på gatan mellan träden eller i carportarna. Parkering på tvärgatorna längs med parken är förbjuden. Gräsmattorna får under inga omständigheter köras på med bilar o.d.

Felparkerade bilar eller bilar som ockuperar andras carportar bötfälls eller bortforslas!

Hyra & Låna

Hyra lokal

Föreningens samlingslokal kan alla boende i föreningen hyra till en kostnad av 400kr/dygn. Denna är belägen på Småfolksgatan 19, där även föreningens kansli ligger. Bokning av lokal sker på sidan Boka Lokal. Hyran betalas i förskott och nycklar hämtas den torsdag som kansliet är bemannat närmast hyrdatum, eller enligt överrenskommelse med någon i styrelsen, men max 1 vecka innan hyrdatum.

Den som hyr lokalen är ansvarig för ordningen. Därför ska den som hyr befinna sig i lokalen under den tid aktiviteter pågår. Man får inte hyra lokalen åt någon annan som inte bor i området. Man är även ersättningsskyldig för eventuella skador i lokalen. Föreningen ansvarar inte för privat egendom i lokalen. Det är den hyrandes försäkring som gäller så ta med en kopia på försäkringen då du hämtar nycklar.

Att tänka på när man hyr lokalen är att lokalen ligger mitt i ett bostadsområde och vid alla tidpunkter gäller det att visa hänsyn gentemot de kringboende. Ytterdörren ska hållas stängd och ute samvaro och rökning sker på altansidan. Hänsyn visas mot grannarna då lokalen lämnas. Efter följande tider ska det vara tyst i och utanför lokalen: söndag – måndag efter kl. 23.00, fredag – lördag efter kl 01.00.

Förbrukningsartiklar så som handdukar, kaffefilter o.d. får man ta med sig själv. Lokalen städas efter användandet av den som hyrt. Vid städning ska städinstruktioner följas, checklistor hänger i lokalen.

Max antal personer som får vistas i lokalen samtidigt är 40 personer.

Lån av släp

Föreningen har ett släp som kan lånas kostnadsfritt av alla hyresgäster. Detta bokar du via vårt kansli eller via e-post, se fliken kontaktuppgifter. Skulle någonting vara sönder på släpet meddelar du detta till ditt gårdsombud eller direkt till styrelsen.

Lån av tapetserarbord

Ett tapetserarbord finns i föreningen för alla att låna kostnadsfritt. Boka bordet via vårt kansli eller via e-post, se fliken kontaktuppgifter.

Frågor & Svar

Jag har en vän som är intresserad av en lägenhet, hur går han tillväga?

Den som är intresserad av en lägenhet på Husiegård måste fylla i och lämna in en intresseanmälan. Man kan göra en intresseanmälan direkt här på hemsidan, klicka här för att komma dit eller komma personligen och fylla i när kontoret är öppet, jämna torsdagar 19-20.

Jag har sagt upp min lägenhet och flyttar snart härifrån, när får jag tillbaka mitt kreditbelopp?

Kreditbeloppet kan föreningen hålla inne upp till 6 månader efter ut flytt. Men skulle allt vara okej vid besiktningen av er lägenhet bör det högst ta 1 månad. 

Skador på lägenheten som ej kan hänföras till normalt slitage debiteras & dras från kreditbeloppet.

Jag vill sätt upp en markis på huset över min uteplats, får jag det?

Det är okej att sätta upp markis men önskar inte nästa hyresgäst överta ansvaret måste det återställas till ursprungligt utseende. Dessutom är man ansvarig för eventuella skador som uppkommer i samband med markisen.

Jag vill hyra ut min lägenhet under några månader, får jag det?

Att hyra ut sin lägenhet måste godkännas av styrelsen. Gör man det utan godkännande kan det ligga som grund till en omedelbar uppsägning av hyreskontraktet.

Väggarna i min lägenhet är i dåligt skick & behöver målas om, vem bekostar detta?

Tapetsering och målning bekostas av den som hyr lägenheten.

Hur fungerar vårt avtal med Nomor?

Har du problem med myror inomhus kan du ringa till Nomor kundservice, teln: 0771 – 122 300, där kan du knappa dig fram till att beställa myrdosor. Du kan läsa mer om detta här på hemsidan under hyresgästinformation – skadedjur.

Jag vill montera upp en parabolantenn, är det tillåtet?

Nej, parabolantenn får inte monteras på husfasad, staket eller liknande!

Jag bor i en av femmorna och undrar vad som gäller med staketet runt trädgården, ska jag själv måla eller står föreningen för det?

Staketet bör inte vara synligt om det finns buskar, vilket ska finnas. Om buskar eller träd som fanns då föreningen byggdes inte har överlevt ska nya buskar eller träd planteras, detta står hyresgästen själv för. Skulle delar av staketet vara synligt och man vill ha målat detta står man själv för det. För färgkod se fliken skötsel.

Jag har problem med katter i min trädgård, vad ska jag göra?

Det är förbjudet att mata katter och andra djur i området! Att ställa ut mat till din katt gör att andra djur än din egen katt också vill ha mat, bland annat skadedjur.

Jag har problem med att stänga mina fönster, ska jag felanmäla?

Alla fönster behöver smörjas med jämna mellanrum, säkerställ dessutom att inget sitter i vägen som hindrar fönstret från att stängas. Gör detta innan du felanmäler, gäller även terassdörrar.

Tänk på att du debiteras om du missbrukar felanmälan!

Jag har ringt felanmälan men inget händer, vad ska jag göra?

Det kan ibland ta tid innan man får hjälp eftersom vi endast hyr in tjänsten driftteknik en dag i veckan. Akuta ärenden går dessutom före andra, mindre akuta. Skulle du inte få hjälp så kan du maila till info@husiegard.nu så försöker vi undersöka vad som hänt, givetvis ska det då ha gått orimligt lång tid från det att man gjorde sin felanmälan.

Jag vill hyra lokalen, vad kostar det?

Fr.o.m. 2010-01-01 kostar det 400kr att hyra lokalen för ett dygn. Klicka här för att komma till bokningen..

Jag behöver komma i kontakt med styrelsen, hur gör jag lättast det?

Någon från styrelsen träffas i lokalen på Småfolksgatan 19 varannan torsdag, jämna veckor, mellan klockan 19 – 20. Eller så kan man lägga ett mail till info@husiegard.nu så får man svar inom de närmaste dagarna. Alla i styrelsen går även att nå via personliga e-postadresser, se fliken föreningen och styrelsen.

Då styrelsens medlemmar har heltidsjobb och familjer så är det olämpligt att besöka eller ringa dom utan överenskommelse.

Jag känner inte att jag har fått tillräcklig information om hur området fungerar, finns det någonstans jag kan läsa om det?

I stora drag hittar du informationen här på vår hemsida, skulle du fortfarande inte få svar på dina frågor där kan du lägga en lapp i brevlådan utanför kontoret eller så kan du lägga ett mail till oss, så ska vi försöka svara på dina frågor.

Jag skulle vilja vara med i Styrelsen, hur gör jag?

Valberedningen kommer ut med information innan årsmötet. Skulle det inte finnas någon ledig plats just för tillfället finns det säkert uppgifter att få om man vill engagera sig i föreningen. Kontakta styrelsen via mail eller lägg en lapp i brevlådan så kontaktas du.

Varför tar det sådan tid innan jag får hjälp med de saker jag lägger i brevlådan?

Alla som arbetar i styrelsen gör detta vid sidan av sina vanliga arbeten. Detta gör att det ibland kan ta tid innan saker och ting åtgärdas. Akuta ärenden går dessutom före mindre akuta.

Vad kostar gasen?

Kostnaden för gasen varierar från familj till familj och lägenhet till lägenhet, allt beroende på hur varmt man vill ha det och hur mycket varmvatten man använder osv.

Jag har tappat min nyckel till lägenheten, vad gör jag?

Ansvaret för nycklar ligger på hyresgästen. Kontakta en låssmed och byt lås så fort som möjligt. Tänk på att den nya nyckeln även i fortsättningen ska fungera både till gårdsförråd och port, utöver till din lägenhetsdörr. Nycklar får endast tryckas upp hos auktoriserad låssmed, alltså inte på nyckelbar, detta för att dessa nycklar förstör cylindern och kan även göra att orginalnycklar inte längre fungerar i låset.

Redskap fattas eller är sönder i gårdsförrådet, vad gör jag?

Kontakta i första hand ditt gårdsombud.

Det ligger så mycket snö i carporten och gatan att jag inte kommer fram med bilen, vad ska jag göra?

Gatorna tillhör kommunen så ansvaret för skottning av gatorna ligger helt på dem. Kontakt dem genom att gå in på www.malmo.se. I Carporten ansvarar de som har garageplatserna.

Jag har en vän som är intresserad av en lägenhet, hur går han tillväga?

Den som är intresserad av en lägenhet på Husiegård måste fylla i och lämna in en intresseanmälan. Klicka här för att komma till onlineansökan eller besök kansliet som har öppet, jämna torsdagar 19-20.