Intresseanmälan

Boföreningen Husiegård sköts med en hög grad av självförvaltning. Det innebär att vi som
bor i området tar stort ansvar för områdets och fastigheternas skötsel. Innan du lämnar din
ansökan är det därför viktigt att du är införstådd i vad som krävs av våra hyresgäster.