Kontakta oss

Personligen nås någon i styrelsen på föreningens kansli, Småfolksgatan 19, varannan torsdag, jämna veckor, mellan 19-20.

I övrigt kan styrelsen nås via e-post, info@husiegard.nu som läses varje vecka. Man kan även nå alla via personlig e-post:  

Besök gärna vår Facebookgrupp!
Vi som bor i Boföreningen Husiegård   

Morten Jörgensen

Ordförande / Underhåll

Britta Houston

Ledarmot / Underhåll

Jörgen Broman

Vice ordförande / Uthyrning

Johan Andersson

Styrelsesuppleant / Kommunikation

Fakturor

Fakturor från leverantörer

Mattias Rosén

Styrelsesuppleant / Uthyrning

Kansliet

Allmän e-post