Gårdsombud


Husiegård är indelad i 6 olika gårdar. Dessa har alla, utom gård 6, ett eller i vissa fall två gårdsombud där det ena är ett s.k. assisterande gårdsombud vilket innebär att de i vissa lägen hjälps åt t.ex. vid gårdsstädningar och semestrar. Gårdsombud sköter det löpande underhållet på gården som t.ex. byte av glödlampor på fasader och i trapphus. De är även sammankallande till gårdsstädning 1 gång per år.

För att se vilken gård man tillhör se översiktskarta nedan.

Nathalie Englund Gårdsombud gård 1
Hans Olsson Gårdsombud gård 2

Linda Salla/Pawel Akincza

Gårdsombud gård 3
Adrian Bala Gårdsombud gård 4
Hans Larsson Gårdsombud gård 5