Boföreningen Husiegård

Välkommen!

Vi är en ekonomisk förening som hyr fastigheterna av MKB.
Området innefattar 96 lägenheter och byggdes 1993.
Föreningen sköts av alla som bor i här.

Husiegård – Trädgårdsstaden – Ett nytt sätt att bo

 

En idé från sekelskiftets England där växtlighet, ljus och luft skulle fortsätta in i bostadsområdena i samhällena runt storstäderna. Där varje lägenhet skulle ha sin egen trädgård eller berså.

Husiegård – på LV4:s gamla område har det blivit en sådan trädgårdsstad anpassad till vår tid. Första inflyttningen skedde 1993 och området har blivit mycket uppmärksammat med bl.a. stadsbyggnadspriset 1994.

Arkitekten Sven Gustavsson har tagit med sig omgivningarnas växtlighet in i området och låtit hus och trädgårdar bilda kvarter inramade av häckar och plank. Där alla lägenheterna i bottenplan har uteplats och de på ovanvåningen har balkong och egen trädgårdstäppa. Här är lugnt, barnvänligt och ingen trafik som stör.

Boföreningen – där alla boende är medlemmar – är ett nytt sätt att bo med alla traditionella boendeformers fördelar, men utan spekulationer (vid avflyttning får hyresgästen tillbaka sitt kreditbelopp med viss uppräkning) och skyhöga insatser.

Området ägs av MKB som i sin tur hyr ut det till Boföreningen Husiegård. Detta ger medlemmarna själva möjlighet att påverka sin hyra, skötsel och andra kostnader.

Genom eget arbete och engagemang vad gäller de gemensamma delarna kan också utgifterna hållas nere. Detta ger dig också en naturlig kontakt med dina grannar och andra hyresgäster i området.

Stadgar

I stadgarna framgår det vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sitt säte.

Boka lokal

Föreningens samlingslokal kan alla boende i föreningen hyra till en kostnad av 400kr/dygn.

Hyresgästinfo

Här hittar du som bor på Husiegård information som gör det lättare för dig att sköta ditt boende.

Bilder

Bilder som visar området och de hus som vi i föreningen sköter.

Planlösning

Planlösning på de olika lägenheterna i föreningen där det framgår storlek, kreditbelopp och kallhyra samt bilder.

Gårdsombud

Gårdsombud sköter det löpande underhållet på gården som t.ex. byte av glödlampor på fasader och i trapphus.

Området Boföreningen Husiegård

Nedan hittar du bilder på vårt område.