Husiegård – Trädgårdsstaden


En idé från sekelskiftets England där växtlighet, ljus och luft skulle fortsätta in i bostadsområdena i samhällena runt storstäderna. Där varje lägenhet skulle ha sin egen trädgård eller berså.

Husiegård – på LV4:s gamla område har det blivit en sådan trädgårdsstad enpassad till vår tid. Första inflyttningen skedde 1993 och området har blivit mycket uppmärksammat med bl.a. stadsbyggnadspriset 1994. Arkitekten Sven Gustavsson har tagit med sig omgivningarnas växtlighet in i området och låtit hus och trädgårdar bilda kvarter inramade av häckar och plank. Där alla lägenheterna i bottenplan har uteplats och de på ovanvåningen har balkong och egen trädgårdstäppa. Här är lugnt, barnvänligt och ingen trafik som stör.

Boföreningen – där alla boende är medlemmar – är ett nytt sätt bo med alla traditionella boendeformers fördelar, men utan spekulationer (vid avflyttning får hyresgästen tillbaka sitt kreditbelopp med viss uppräkning) och skyhöga insatser. Området ägs av MKB som i sin tur hyr ut det till Boföreningen Husiegård. Detta ger medlemmarna själva möjlighet att påverka sin hyra, skötsel och andra kostnader. Genom eget arbete och engagemang vad gäller de gemensamma delarna kan också utgifterna hållas nere. Detta ger dig också en naturlig kontakt med dina grannar och andra hyresgäster i området.

Boföreningen har sin egen bostadskö och godkänner också alla nya medlemmar. Husiegård har tre olika typer av hus. Allégatshuset, som har lägenheter på två , tre och fyra rum och kök i ett plan. Tvärgatshuset, som har lägenheter på tre rum och kök i två plan och Parhuset som har lägenheter på fem rum och kök i två plan. Inget av husen har fler än fyra lägenheter.

Uppvärmningen sker med ren och miljövänlig naturgas. Kostnaden ingår inte i hyran utan betalas separat av varje lägenhetsinnehavare beroende på hur mycket värme och vatten du använder. Alla lägenheter har hygienrum med tvättmaskin och torktumlare och carport hör också till alla lägenheter.