Kontakta oss

Personligen nås någon i styrelsen på föreningens kansli, Småfolksgatan 19, varannan torsdag, jämna veckor, mellan 19-20. I övrigt kan styrelsen nås via e-post, info@husiegard.nu som läses varje vecka. Man kan även nå alla via personlig e-post:      

Charlotte Johansson

Ordförande

Jörgen Broman

Vice ordförande

Lars Laurell

Styrelseledamot

Morten Jörgensen

Styrelsesuppleant

Mattias Rosén

Styrelsesuppleant

Carina Bala

Kassör

Jenni Fredriksson

Sekreterare