Felanmälan – information


Vill du felanmäla någonting i din lägenhet gör du det här först sen kan du ringa 040976766.

Akut felanmälan

Husiegård har genom MKB ett avtal med Securitas vid akuta fall. Securitas ringer du först och främst under kvällar och helger, men även under dagtid då du inte når något gårdsombud eller någon i styrelsen, du når Securitas på tfn 040 – 313 333.

 

Typ: Felanmälan: Beskrivning: Åtgärd: Kontakt:
Ingen ström Ja Strömmen i hushållet är ur funktion. Kontrollera proppskåp, ring Eon. 0771-88 00 22
Inget vatten Ja Vatten i hushållet är ur funktion. Läs på www.vasyd.se/Driftinformation och ring till VA-Syd. 040-635 10 01
Stopp i avlopp Nej Stopp i vask eller avlopp. Använd vaskrensare & propplösning. Hjälper inte det så kontakta SBC.  
Trasig belysning Nej I lägenhet eller port. Byt glödlamporna/lysrören. Lampor till portar finns i lokalens förråd. Styrelsen
Trasig VVS Ja Kran läcker eller dylikt. Kontakta SBC för felanmälan. Felanmälan
Saknas trädgårdsredskap Nej Redskap saknas i gårdsförråd. Köp nya redskap. Lämna kvitto för ersättning. Styrelsen
Snö/is i utemiljö Nej Snö eller halka på gata eller trappa. Salt ska finnas i gårdSförråd. Finns det ej så köp det & lämna kvitto. Styrelsen
Trasigt lås Ja Lås till port eller lägenhetsdörr funkar ej. Prova att smörja låset. Går det ej att komma in så kontakta SBC. Felanmälan
Inbrott/Skadegörelse Nej Pågende brott eller skadegörelse. Ring Polisen på 114 14, vid akut läge ring alltid 112. SOS
Fönster/dörr Nej Fönster eller dörr går ej att stänga. Kontrollera att inget sitter i vägen. Smörj lås & handtag. Felanmälan
Trasig toalettsits Nej Toalettsitsen är trasig. Köp en ny toalettsits. Felanmälan gällande detta godkänns ej.  
Pannan funkar ej Ja Pannan är helt eller delvis ur funktion. Prata med grannar. Alt ring till Valliant. Du debiteras om det är icke akut. 040-803 30
Trädgårdsavall Nej Mycket trädgårdsavfall i din lott/trädgård. Transport får du själv ombesörja.  
Fel på vitvaror Ja Spis eller tvättmaskin ur funktion. Ta hjälp av en granne för felsökning. Prata med styrelsen för att få uppgift om garanti. Styrelsen
Nycklar Nej Nyckel till lägenhet är borttappad eller trasig. Nycklarna är ditt ansvar. Anmäl dom som borttappade hos Polisen. Styrelsen
Störningar Nej Grannar beter sig störande. Prata med styrelsen först. Vid allvarligare händelser eller hot kontakta Polisen. Styrelsen
Skadedjur Nej Råttor eller andra skadedjur i utemiljön/lägenheten. Gäller det insekter eller liknande så köp myrdosor eller Radar. Du kan även kontakta Nomor 0771-122 300
Stopp i vattenlås Nej Vattnet kan ej rinna undan pga stopp i vattenlåset. Häll i propplösare & spola med kallt vatten, alt demontera vattenlåset & rengör.  
Vatten/fuktskada Ja Golv eller annan inredning skadad pga fukt eller läckage. Kontakta ditt försäkringsbolag. Meddela styrelsen för åtgärd. Styrelsen
Drag Nej Det drar från fönster eller dörrar. Köp tätningslist och täta där det drar. Ta hjälp av någon om du känner dig osäker.  
Trasiga handtag Nej Handtag på ex vitvaror är trasiga. Kontakta styrelsen för åtgärd. Styrelsen
Fogar i kakel missfärgat Nej Fogarna i kaklet i badrum/kök är smutsiga/missfärgade. Försök att rengöra dessa grundligt med rätt sorts rengöringsmedel.