Skadedjur

Obs! Nytt avtal 2018-05-01 med Nomor

När någon boende/kund upptäcker skadedjur i sin lgh så ska detta anmälas. Då ska man ringa till MKB Direkt 040-313300. Där uppger man att man ringer från Boföreningen Husiegård samt anger sin adress och telefonnummer. MKB Direkt lägger därefter in anmälan som ett ärende till Nomor, som kontaktar kunden och bokar en tid. Vi har numera ett sk fullserviceavtal som täcker det mesta i skadedjursväg, men skulle man som kund inte göra det som krävs av en, utan Nomor behöver göra tilläggstjänster så kommer detta att debiteras er som förening. Detta bör vara i yttersta undantagsfall.

 

Problem med myror?

Har du problem med myror inomhus ringer du till MKB Direkt, tfn:040-313300, där du får personlig service eller så kan du knappa dig fram till att beställa myrdosor. I första hand skickas myrdosor ut som placeras på lämpliga ställen. För bäst effekt tvättas golvet först eftersom myrorna lämnar spår efter sig för att signalera till andra myror. Om inte dosorna har haft effekt efter 2-3 veckor och man fortfarande har mycket myror inomhus ska man kontakta MKB igen, då kommer de och besprutar. Detta kan bli lite omständligt eftersom t.ex. små barn och gravida därefter inte får vistas i lägenheten på 24 timmar. Har man problem med myror utomhus köper man själv medel för detta, Nomor rekommenderar Myrr men även kanel fungerar bra.

 

Riskupplysning/Skyddsanvisning

Läs etiketten på myrdosan. Kom ihåg att myrdosan skall förvaras och användas på så sätt att barn och husdjur inte kan komma åt den. Kom också ihåg att myrdosan inte får kastas bland de vanliga soporna utan skall lämnas till Miljöstationen i din kommun eller annan plats, där bekämpningsmedel omhändertas. Om du får bete på huden, tvätta med tvål och vatten. Vid misstanke om förgiftning kontakta läkare eller giftinformationscentral (tfn: 112)

Tips & fakta om myror

Myrorna hör till insektsordningen steklar. I Sverige finns mer än 70 arter. De känns igen på att mellan- och bakkroppen är skilda åt av ett 1-2-ledat skaft, antennerna är knäböjda och mundelarna bitande. Myrorna är sociala och bildar fleråriga samhällen i flerrummiga bon.

Svartmyror

Andra namn kan vara svart/gul tuvmyra eller svartglänsande trämyra. De kan invadera hus och hem under vår och sommarperioden. En enda liten saftfläck kan snabbt locka till sig horder av myror. När den första myran funnit en sötsak lägger den ut ett doftspår som leder hundratals nya myror till platsen. Svartmyror är 2-4 mm.

Myrorna gör oftast ingen skada i hushållet. Det är arbetsmyror som kommer in när de söker föda. Om de då hittar sötsaker som t.ex. kaksmulor eller en klick sylt meddelar de sina kamrater genom att lägga ut ett doftspår. På så vis kan det snabbt vara karavaner med myror på väg in i huset. Det blir därför extra viktigt att efter måltider ta bort allt spill och kasta soppåsar. Om myrorna redan tagit sig in i hemmet, försök då leta upp var myrorna kommer in och täta ingången, om det är möjligt. Våttorka golven med rengöringsmedel för att ta bort myrornas doftspår.

Övriga skadedjur

Vårt avtal med MKB Direkt/Normor gäller även andra skadedjur, allt från myror och getingar till möss. Får man problem ringer man själv och anmäler detta hos MKB Direkt tfn:040-313300