Planlösning/hyror

Lägenhetstyp

Storlek Kreditbelopp Kallhyra
2 r o k 67,1 kvm 34 883 kr 5930 kr
Hustyp 1A, AS, 1C och 1CS. (bottenplan, se bild över situationsplan)
3A r o k 80,4 kvm 41 849 kr 6744 kr
Hustyp 1CS. (vinkel nedre plan, se bild över situationsplan)
3B r o k 87,2 kvm 45 332 kr 7657 kr
Hustyp 2. (två plan, se bild över situationsplan)
3C r o k 88,6 kvm 46 061 kr 6928 kr
Hustyp 1AS. (övre plan, se bild över situationsplan)
3D r o k 88,8 kvm 46 164 kr 6998 kr
Hustyp 1C och 1CS. (vinkel övre plan, se bild över situationsplan)
4 r o k 102,4 kvm 53 234 kr 8068 kr
Hustyp 1C. (övre plan, se bild över situationsplan)
5 r o k 122,6 kvm 63 735 kr 9343 kr
Hustyp 3. (två plan, se bild över situationsplan)

*Vissa lägenheter är spegelvända. Uppdaterad: 2017-11-02. (Med reservation för eventuella fel).

2 Rok

2r_67_1

3A Rok

3r_80_4

3B Rok

3r_87_2

3C Rok

3r_88_6

3D Rok

3r_88_8

4 Rok

4r_102_4

5 Rok

 

 

5r_122_6