Planlösning/hyror

Lägenhetstyp

Storlek Kreditbelopp Kallhyra
2 r o k 67,1 kvm 36 706kr 6078 kr
Hustyp 1A, AS, 1C och 1CS. (bottenplan, se bild över situationsplan)
3A r o k 80,4 kvm 43 808 kr 6913 kr
Hustyp 1CS. (vinkel nedre plan, se bild över situationsplan)
3B r o k 87,2 kvm 43 808 kr 7849 kr
Hustyp 2. (två plan, se bild över situationsplan)
3C r o k 88,6 kvm 48 476 kr 7173 kr
Hustyp 1AS. (övre plan, se bild över situationsplan)
3D r o k 88,8 kvm 48 576 kr 7018 kr
Hustyp 1C och 1CS. (vinkel övre plan, se bild över situationsplan)
4 r o k 102,4 kvm 56 016 kr 8270 kr
Hustyp 1C. (övre plan, se bild över situationsplan)
5 r o k 122,6 kvm 67 066 kr 9576 kr
Hustyp 3. (två plan, se bild över situationsplan)

*Vissa lägenheter är spegelvända. Uppdaterad: 2017-11-02. (Med reservation för eventuella fel).

2 Rok

2r_67_1

3A Rok

3r_80_4

3B Rok

3r_87_2

3C Rok

3r_88_6

3D Rok

3r_88_8

4 Rok

4r_102_4

5 Rok

5r_122_6