Kontakt

Personligen nås någon i styrelsen på föreningens kansli, Småfolksgatan 19, varannan torsdag, jämna veckor, mellan 19-20. I övrigt kan styrelsen nås via e-post, info@husiegard.nu som läses varje vecka.

Ordförande Lotta Johansson

lotta.johansson@husiegard.nu

Kassör Carina Bala

carina.bala@husiegard.nu

Vice ordförande Jörgen Broman

jorgen.broman@husiegard.nu

Sekreterare Jenni Fredriksson

jenni.fredriksson@husiegard.nu

Ledamot Lars Laurell

lars.laurell@husiegard.nu

Suppleant Kenneth Prahl

kenneth.prahl@husiegard.nu

Suppleant Morten Jörgensen

morten.jorgensen@husiegard.nu

Hyra lokalen Jenni Fredriksson

hyralokalen@husiegard.nu

Gårdsombud gård 1 Jörgen Broman
Gårdsombud gård 2 Hans Olsson
Gårdsombud gård 3 Hans Larsson
Gårdsombud gård 4 Adrian Bala
Gårdsombud gård 5 Stefan Bäckman