Underhåll

Hyresgästerna i föreningen svarar själv för drift och ekonomi i området. Detta gäller städning av gemensamma entréer, vissa reparationer, trädgårdsskötsel och liknande.  Genom eget arbete och engagemang vad gäller de gemensamma ytorna kan utgifter undvikas och hyror hållas nere. Detta ger också en naturlig kontakt mellan hyresgästerna i området.

Yttre underhåll

Föreningen står för yttre underhåll av fastigheterna. T.ex. utvändig målning av garage, dörrar lagning av tak, carportar m.m.

Inre underhåll

Hyresgästen står för det inre underhållet. Tapetsering, målning, slipning av golv osv. Man kan göra jobbet själv eller anlita fackmän, oavsett måste arbetet vara fackmannamässigt utfört. Tapetserarbord finns att låna, se fliken Hyra & Låna. Alla om och tillbyggnader måste godkännas av styrelsen. Alla ingrepp som gör att lägenheternas ursprungliga planritning förändras kräver speciellt tillstånd. Detta gäller även utvändig byggnation som i vissa fall kan kräva bygglov.

Trädgård

Varje lägenhet har en egen trädgårdstäppa. Hyresgästen ansvara själv för skötsel av denna. Man kan plantera eller odla vad man vill men träd och buskar som är planterade av föreningen får inte tas bort utan att ersättas. Gräset ska hållas klippt och ogräs ska rensas bort. Häcken ska klippas minst två gånger per år på både in och utsida.

Tips & Råd

Fönster- och terassdörrar bör smörjas med jämna mellanrum för att fungera smidigt.