Sophantering

Sopor & källsortering

Att sortera sopor är ett miljöarbete som ligger i tiden. Husiegård källsorterar sopor och på varje gård finns en återvinningsstation där soporna sorteras efter följande:

  • Metall (konservburkar, kapsyler, värmeljushållare, burklock osv.)
  • Plast – Hårda och mjuka plastförpackningar (flaskor, dunkar, plastpåsar osv.)
  • Kartong/wellpapp (Sockerpåsar, pastapaket, mjölkpaket, skokartonger osv.)
  • Glas, färgat (flaskor och burkar av färgat glas)
  • Glas, ofärgat (flaskor och burkar av ofärgat glas, dock ej vanliga dricksglas)
  • Papper (dagstidningar, veckotidningar, reklamblad, kataloger, ritpapper osv.)
  • Batteri
  • Trädgårdsavfall (ris, kvistar, löv, gräs, buketter osv.)
  • Restavfall (kuvert, dricksglas, porslin, keramik, plastsaker t.ex. leksaker (dock utan batteri) osv.).
  • Matavfall (allt ätbart, äggskal, räkskal, potatisskal osv.)

Ovanför varje tunna finns information om vad som ska sorteras var. Sopor som ställs bredvid tunnorna tas inte omhand av soptömningen, se om det finns bättre plats på någon annan av de fem gårdarna eller lämna på återvinningscentral. Plasthållare till matsortering kan med fördel köras i diskmaskinen om den blir ofräsch.

Tänk på att vissa saker varken ska slängas i restavfall eller i sorteringsbehållare utan ska köras till återvinningscentral för sortering. Sådant kan t.ex. vara lysrör, glödlampor, elektriska prylar, färg, olja, lösningsmedel, osv. Listan kan göras lång, för att ta reda på vad man får och inte får slänga, gå in på www.sysav.se där det finns bra förteckningar över allt som ska och inte ska lämnas där.

Trädgårdsavfall

Tunnorna för trädgårdsavfall töms en gång var annan vecka, torsdagar jämna veckor. Tunnorna måste inför tömning köras ut på trottoaren, lämpligtvis redan onsdag kväll eftersom tömning ofta sker tidigt på morgonen. Detta är gårdens gemensamma ansvar men görs oftast av gårdsombudet, blir tunnorna inte utkörda töms de inte. Att tänka på är att inte använda plastsäckar till trädgårdsavfall. Papperssäckar finns att tillgå i gårdsförrådet. Dock töms endast tunnorna, har man så mycket trädgårdsavfall att det inte ryms i tunnorna får man själv köra ut detta till en återvinningscentral. 2010 infördes vinteruppehåll i hämtning av trädgårdsavfall vilket innebär att fr.o.m. V.51 t.o.m. V.8 hämtas inget trädgårdsavfall. V.9 rullar allt igång igen och hämtning sker som tidigare, torsdagar var annan jämn vecka.

Matavfall

Matavfallstunnorna töms varje fredag, samtidigt med restavfall, i en sk flerfacksbil.Femrumslägenheterna kör ut tunnorna till tomtgränsen med handtaget utåt för att underlätta vid tömning.

Sysav tar emot och förbehandlar matavfall till slurry. Näringen i matresterna återförs till jordbruket i form av biogödsel, även biogas utvinns som bland annat kan användas som fordonsbränsle. Sortering av matavfall på Husiegård är än så länge frivilligt, men varför inte dra ett strå till stacken, miljön är allas ansvar och framtid.

Alla tunnor rengörs en gång varje år. Matavfallstunnor och restavfallstunnor rengörs två gånger per år. Denna tjänst köper föreningen in från klottrets Fiende nr 1.

Container

Container till att slänga grovavfall tillhandahåller föreningen 1-2ggr/år. Den är bemannad vid tider som den inte är låst p.g.a. brandrisken men även då vi inte vill betala för att närliggande områden använder sig av  vår container. Elektronik, målarfärg m.m. får inte slängas i containern, detta får man själv transportera till en återvinningscentral.