Skötsel

Gårdsombud

Husiegård är indelad i 6 olika gårdar. Dessa har alla, utom gård 6, ett eller två gårdsombud. Gårdsombud sköter det löpande underhållet på gården som t.ex. byte av glödlampor på fasader och i trapphus. De sammankallar även till gårdsstädning 1 gång per år och håller generellt ett extra öga på sin gård för att anmäla saker som är sönder eller som inte sköts.

Gårdsförråd

På varje gård finns ett gemensamt förråd med trädgårdsredskap m.m. Dessa lånas kostnadsfritt av alla hyresgäster. Givetvis lämnas redskapen åter så fort man är färdig med dem så andra kan låna istället. Skulle någonting vara sönder eller slut meddelar man detta till sitt gårdsombud som ombesörjer att lagning eller påfyllning sker. Gård 6 som endast består av femrumslägenheter har inget gårdsförråd utan använder sig av det som ligger närmast.

Gårdsstädning

På en gårdsstädning hjälps alla åt att snygga upp de gemensamma ytorna, t.ex. rensar man stuprör, klipper rosenbuskar och rensar ogräs. Gårdsstädningen är obligatorisk, dvs. någon från varje hushåll ska på något sätt delta. Kan man inte delta den dag som gårdsombudet har utsett meddelar man detta och får en uppgift som utförs innan gårdsstädningen. Gårdsstädningen avslutas med en gemensam fika som givetvis inte är obligatorisk men som brukar vara uppskattad. En gårdsstädning tar mellan 2-4 timmar.

Snöröjning

Skottning av snö på våra trottoarer, carportar och soputrymmen ansvara föreningen själv för. Snöskyffel finns att låna i gårdsförråden. Fyrfamiljshusen har dessutom sin egen snöskyffel. Gator ansvarar kommunen för och vid eventuella klagomål görs detta enklast via www.malmo.se

Städ av entré

Städningen av entréerna i fyrfamiljshusen sker av de som bor där. Detta brukar ske via ett städschema som sätts upp i entrén som visar vem som ska städa och vad som ska städas, oftast ansvarar man för städningen en månad åt gången. Det är golv och fönster som sköts om vid en städning av entrén, dessutom ska trappan och entrén utanför sopas av.

Målning

Vill man måla, t.ex. detaljer eller kanske någonting man själv monterat dit, i samma färg som redan finns är färgkoden till den grå oljefärgen NCS 4502-B.