In- och utflytt

Intresseanmälan

Vid intresse för att flytta in i någon av våra 96 lägenheter i Husiegård fyller man i en intresseblankett (hämta här) som lämnas in till styrelsen. En del av styrelsen ingår i en uthyrningsgrupp som tar hand om de uppsägningar som kommer in och sköter om visningar av lägenheter.

Föreningen sköter själv om uthyrningen av lediga lägenheter. Varje månad en lägenhet står tom försämras föreningens ekonomi, därför är det tacksamt om alla hjälper till att rekommendera nya hyresgäster.

Urvalet från kölistan sker efter diskussion om vad som behövs på den gård där den uppsagda lägenheten befinner sig. Alla gårdar bör ha, så långt det är möjligt, en bra blandning. Eftersom föreningen är uppbyggd på att hyresgästerna själv gör mycket av de tjänster som i vanliga hyreslägenheter köps in är det viktigt att få en blandning av åldrar, kön, barnfamiljer, ensamstående, hantverkskunnande osv. Ingen gård får bestå av endast ungdomar, endast barnfamiljer eller endast pensionärer, men en bra blandning av allt ger en gård som fungerar optimalt.

Inflyttning

I samband med att hyreskontraktet skrivs betalar man in ett kreditbelopp, se fliken Planlösning & Hyror. Kreditbeloppet används till att finansiera fastigheterna och håller därmed nere hyrorna. MKB förvaltar dessa kreditbelopp.

Om man vid nyinflyttning, eller byte av lägenhet inom föreningen, vill renovera står man själv för detta om normalt slitage av lägenheten föreligger. Finns skador i lägenheten som inte kan hänföras till normalt slitage debiteras den avflyttande hyresgästen. Bedömning görs av opartisk besiktningsman.

Hyresavier delas ut för ett kvartal i taget. De förtryckta avierna gäller för inbetalning via bankgiro. Skulle man vilja betala via postgiro går det bra på pg: 839 61 11 – 0. Kommer inte hyran in i tid debiteras 100kr på nästkommande hyresavi. 

Vid inflyttning får man ett antal nycklar. Skulle man behöva fler står man själv för kopiering av dessa.

Utflyttning

Vid utflyttning säger hyresgästen upp lägenheten precis som med en vanlig hyreslägenhet. Man har tre månaders uppsägningstid räknad från sista datumen den månad som uppsägningen inkommer. Lägenheten går inte att sälja och man har inga möjligheter att påverka vem som ska flytta in. Kreditbeloppet betalas tillbaka indexreglerat inom 6 månader efter avflyttning, där avdrag görs om skador funnits i lägenheten som inte kan hänföras till normalt slitage.