Gaspannor

Föreningen ansvarar för att gaspannor, termostat och radiatorer fungerar. Alla fel på gaspannan ska anmälas till Gaseres AB, tfn 040 – 803 30. Samma nummer gäller akuta fel under kvällar och helger. Frågor om gasräkning sker till Eon, tfn 020 – 22 24 24, eller via www.eon.se Dock ligger renhållning av gaspannans avlopp på den enskilda hyresgästen. Detta bör göras minst en gång per år och kan. om så inte sker, orsaka översvämning. Skador efter översvämning orsakad av dålig renhållning debiteras hyresgästen.