Bra att veta

Cyklar

Cykelställ finns utanför entréerna där alla ombeds att parkera sin cykel. Inne i entrén får inga cyklar förekomma.

Entréer

Det enda som får ställas i entréerna är rullatorer eftersom entrén räknas som en utrymningsväg. Tänk på att brandkår och ambulans ska ha fri väg vid eventuell utryckning, det kan rädda liv att hålla entréerna tomma. Portarna skall hållas låsta och stängda vid alla tider på dygnet.

Gårdsgata

På tvärgatorna inom området har fotgängare företräde. Detta framgår av skylten Gårdsgata som finns uppsatt vid infarterna till tvärgatorna. Enligt vägtrafikordningen innebär denna skylt att fordon inte får föras med högre hastighet än gångfart. Fordon får inte heller parkeras inom området på annat än markerade p-platser. Tänk också på att det finns många barn i området så kör försiktigt även på de vanliga gatorna i området.

Parkering

Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser, dvs. på gatan mellan träden eller i carportarna. Parkering på tvärgatorna längs med parken är förbjuden p.g.a. den ökade risken för olyckor, samt att gatorna måste vara framkomliga för utryckningsfordon. Gräsmattorna får under inga omständigheter köras på med bilar o.d. Felparkerade bilar bötfälls här precis som i resten av kommunen.