Faciliteteter

Faciliteter i området

  • Husie Pizzeria, Klågerupsvägen 292, tfn 040 – 49 45 45, www.husiepizzeria.se
  • Pizzeria Oden, Ellenborgsvägen 91, tfn 040 – 49 54 24
  • Hårstudion Mik’z, Husie Kyrkoväg 98, tfn 040 – 49 66 60
  • Husie blomstershop, Klågerupsvägen 292, tfn 040 – 49 20 05
  • Gert Sköld Cykel Radio ABKlågerupsvägen 412, tfn 040 – 49 02 48
  • Kontaktuppgifter till föreningar i Husie http://interbook.malmo.se/