Hyreshöjning!

Hyran kommer att höjas från den 1 oktober 2017 med 2 procent.